Technické data Opel Astra G / H – Servisní plán 1.4 Twinport 66kW/90k

Zde najdete informace o servisních intervalech k motorizaci 1.4 Twinport a to 66kW / 90K (Z14XEP) Za případné odchylky neručím.

Poznámka: Tento motor je poháněn řetězem a výměna se doporučuje po 150 000km, případně po 10 letech.

Servisní prohlídka : 1 / 3 / 5 letech (30tis. / 90tis. / 150tis. km)

Kód Popis
1 Kontrola kontrolních a signalizačních zařízení, osvětlení a airbagů, kontrpla zámku řazení a zapalování
3 Kontrola a seřízení stiračů, odstřikovačů skel, odstřikočaků světlometů
4 Kontrola a úprava hladiny chladící kapaliny, nemrznoucí kapaliny, zapsání teploty, do které systém chrání před zamrznutím, do servisní knížky (políčko pro potvrzení), kontrola těstnosti a upevnění hadis s vodou.  1) V případě dolívání a nebo výměny: barva tvětle oranžová.
4a Kontrola a úprava hladiny brzdové kapaliny. V případě potřeby provést dolití. 1)
4b Kontrola pevného dotažení svorek akumulátoru a oka akumulátoru.
6 © Výměna mikročističe vzduchu (pylového filtru) nebo filtru s aktivním uhlím
14 Výměna motorového oleje a olejového filtru. Kvalita DEXOS2 / Viskozita: 5W-30, 5W-40 / Množství náplně: 4,00lit. / Utahovací moment – filtru 22 – 25 Nm
19 Povrch karoserie (podvozek – kontrola protikorozní ochrany, poškození poznačit do servisní knížky).
20 Pohledová kontrola předních a zadních brzd.
23 Pohledová kontrola těstnosti motoru, převodovky (AT / MT), kompresoru klimatizace.
26 Pohledová kontrola manžet řízení, spojovacích tyčí řízení, hnacích hřídelů, kontrola hlavice spojovací tyče řízení a nosného kloubu.
29 Uvolnění upevněnní kol, dotažení na utahovací moment, kontrola stavu pneumatik, kontrola a úpravahuštění pneumatik (včetně rezervního kola nebo systému pro huštění pneumatik). 2) 3)Utahovací moment: 140 Nm.
32 Zkušební jízda, závěrečná kontrola (kontrola zámku řízení a zapalování, přístrojů a kontrolních svítilen, celková kontrola brzdového systému, řízení, klimatizace, motoru, karoserie a podvozku), reset indikace servisních intervalů.
33 © Kontrola emisí výfukových plynů. Poprvé po 3 letech, potom každé 2 roky.
33a © Kontrola emisí výfukových plynů u vozidel určených pro přepravu osob v rámci podnikatelské činnosti, vozidla taxislužby, zdravotni. Služby, půjčoven apod. Každý rok
Zkontrolujte, zda byly provedeny některé nedokončené dodatečné práce / kampaně, které výrobce vozidla zahájil v rámci prohlídky. V případě potřeby odkažte zákazníka na autorizovaného partnera Opel / Wouxholl, který může tyto dodatečné práce / kampaně provést.
Zkontrolujte datum uzplynití služby mobility a zákazníka upozorněte na výhody jejiho prodloužení.
Za stížených provozních podmínek a specificky podle příslušné země se intervaly krátí.
Pohhledová kontrola = bez demontáže montážních dílů a obložení
© Více práce
1) V případě příliš velké ztráty nebo netěstnosti: po dohodě se zákazníkem následné práce.
2) kontrola, zda je sada celá.
3) Kužel kolového šroubu při monáži nemazat.

 

Servisní prohlídka : 2 / 4 / 6 letech (60tis. / 120tis. / 180tis. Km)

Kód Popis
1 Kontrola kontrolních a signalizačních zařízení, osvětlení a airbagů, kontrpla zámku řazení a zapalování
2 Rádiové dálkové ovládání, výměna baterií, pozor na druhý klíč !
3 Kontrola a seřízení stiračů, odstřikovačů skel, odstřikočaků světlometů
4 Kontrola a úprava hladiny chladící kapaliny, nemrznoucí kapaliny, zapsání teploty, do které systém chrání před zamrznutím, do servisní knížky (políčko pro potvrzení), kontrola těstnosti a upevnění hadis s vodou.  1) V případě dolívání a nebo výměny: barva tvětle oranžová.
4b Kontrola pevného dotažení svorek akumulátoru a oka akumulátoru.
6 Výměna miKročističe vzduchu (pylového filtru) nebo filtru s aktivním uhlím
7 Výměna vložky čističe vzduchu
Výměna zapalovacích svíček.  Benzín = 2 roky nebo 60 000km
9 Vizuální kontrola drážkovaného klinového řemene. Každých 2 let.
9a © Vyměnit drážkovaný klinový řemen pro generátor  každé 4 roky, nebo 120 000km
Výměna palivového filtru (co 4 roky) nebo 60 000km.
14 Výměna mot0orového oleje a olejového filtru. Kvalita DEXOS2 / Viskozita: 5W-30, 5W-40 / Množství náplně: 4,0lit. / Utahovací moment – filtru 22 – 25 Nm
18 Kontrola a seřízení ruční brzdy (kola bez zatížení); Pohledová kontrola zavěšení a pružení předních /  zadních kol, brzdových potrubí, brzdových tlakových hadic, palivových potrubí, regulace světlé výšky a výfukové soustavy.
19 Povrch karoserie (podvozek – kontrola protikorozní ochrany, poškození poznačit do servisní knížky).
20 Pohledová kontrola předních a zadních brzd.
23 Pohledová kontrola těstnosti motoru, převodovky (AT / MT), kompresoru klimatizace.
26 Pohledová kontrola manžet řízení, spojovacích tyčí řízení, hnacích hřídelů, kontrola hlavice spojovací tyče řízení a nosného kloubu.
27 © Výměna brzdové kapaliny a spojkové kapaliny (MTA). Kvalita DOT +4
29 Uvolnění upevněnní kol, dotažení na utahovací moment, kontrola stavu pneumatik, kontrola a úpravahuštění pneumatik (včetně rezervního kola nebo systému pro huštění pneumatik). 2) 3)Utahovací moment: 140 Nm.
29a Pohledová kontrola lékarníčky, výstražné vesty.
30 Kontrola a seřízení světlometů (včetně přídavných světlometů)
31 Namazat systém Flex Fix
32 Zkušební jízda, závěrečná kontrola (kontrola zámku řízení a zapalování, přístrojů a kontrolních svítilen, celková kontrola brzdového systému, řízení, klimatizace, motoru, karoserie a podvozku), reset indikace servisních intervalů.
33 © Kontrola emisí výfukových plynů. Poprvé po 3 letech, potom každé 2 roky.
33a © Kontrola emisí výfukových plynů u vozidel určených pro přepravu osob v rámci podnikatelské činnosti, vozidla taxislužby, zdravotni. Služby, půjčoven apod. Každý rok
Zkontrolujte, zda byly provedeny některé nedokončené dodatečné práce / kampaně, které výrobce vozidla zahájil v rámci prohlídky. V případě potřeby odkažte zákazníka na autorizovaného partnera Opel / Wouxholl, který může tyto dodatečné práce / kampaně provést.
Zkontrolujte datum uzplynití služby mobility a zákazníka upozorněte na výhody jejiho prodloužení.
Za stížených provozních podmínek a specificky podle příslušné země se intervaly krátí.
Pohhledová kontrola = bez demontáže montážních dílů a obložení
© Více práce
1) V případě příliš velké ztráty nebo netěstnosti: po dohodě se zákazníkem následné práce.
2) kontrola, zda je sada celá.
3) Kužel kolového šroubu při monáži nemazat.
4) Kontrola zda je k dispozici v příslušné schránce, kontrola neporušitelnosti a doby použitelnosti.