Manuály – Astra J – Vše okolo chladící kapaliny v motoru

Pokusím se shrnout postřehy za poslední dobu ohledně problematiky úbytku chladící kapaliny. Od koupě naší Astry J, ti co zde navštěvují tento web určitě četli, že během jednoho roku vždy ubyde cca 2 – 2,5dc chladící kapaliny (12 – 15 000km). Prošel jsem všechny místa a nikde jsem nic zvláštního nenašel. Pak jsem to přošel, ještě jednou po zahřátem motoru na provozní teplotu, kdy bylo venku -4st. a našel jsem neřestnost, více na konci stránky – v součastnosti vyřešeno. Vím, že s tímto mají vlastníci Aster dost často komplikace. Případně chybová hláška na palubním PC a nízké hladině chladící kapaliny.

Normální jev

Vodní pumpa může vykazovat malý průsak. Jedině tak je její hřídel glykolem mazána po celé délce. Pokud však barvivo není jen v okolí hřídele, ale už stéká v proudech, půjde o únik nadměrný. Chladicí kapalina se může ztrácet tempem maximálně 0,5 l / 10 000 km, a ani to už není dobré – jen tak malý únik bude těžké odhalit. Nikdy nejezděte autem, kde mizí rychleji. Skrz poškozenou hlavu může pronikat do oleje, což znamená velké riziko zadření motoru.

Případné důvody:

 • Hadice – Rukou projit všechny vodní hadice na studenem motoru, jestli jsou suché.
 • Vodní pumpa = 1.4 Turbo obj, číslo GM 25193406 / Opel 1334228 (přes ložisko vodní pumpy) – Je dole na pravé straně motoru na klinovém řemenu. Chytnete ji rukou a pokud bude vlhka, tak propusti.
Astra J – 1.4 Turbo vodní pumpa.
Astra J – 1.4 Turbo vodní pumpa.
 • Plastová trubka – Další věc co může téct je na horní levé straně, problematická vodní plastová trubka – vystupuje do prostoru a stačí o ni zavadit a ulomí se, pokud je už plast starý.
 • Plastové kolínko (skříň, výstup vody) 1.4 Turbo GM 25193922 / Opel 1338489 – Na levé straně motoru. Vedou do něj asi 4 hadice. Časem praskne a uniká chladící kapalina.
 • Termostat – Těsněni od termostatu na hrubou hadici (pravá strana motoru).
 • Chladič – Poškozeny.

Výměna chladící kapaliny v motoru

Chladící kapalina by se měla měnit podle servisního intervalu 150 000km / případně co 5 let.

Za případne nesrovnalosti neručím !!!

Množství chladící kapaliny

Značení motoru1.4 16v atmosféra1.4 16v atmosféra1.4 Turbo1.4 Turbo
Kód motoruA14XELA14XERA14NELA14NET
Chladící kapalina (v litrech)6,26.06,25,6
     
Značení motoru1.6 16v atmosféra1.6 Turbo1.8 16v atmosféra2.0 Turbo OPC
Kód motoruA16XERA16LETA18XERA20NFT
Chladící kapalina (v litrech)5,66,25,67.0
     
Značení motoru1.3 CDTI1.6 CDTI1.6 CDTI1.7 CDTI
Kód motoruA13DTEB16DTLB16DTHA17DTE
Chladící kapalina (v litrech)6,66,26,27,1
     
Značení motoru1.7 CDTI1.7 CDTI1.7 CDTI1.7 CDTI
Kód motoruA17DTCA17DTJA17DTRA17DTF
Chladící kapalina (v litrech)7,17,17,17,1
     
Značení motoru2.0 CDTI2.0 CDTI2.0 CDTI 
Kód motoruA20DTJA20DTHA20DTR 
Chladící kapalina (v litrech)9.09.09.0

Návod na výměnu chladící kapaliny v AJ – zde.

Varování: U tlakového chladicího systému může být teplota chladicí kapaliny v chladiči výrazně vyšší než teplota varu roztoku při atmosférickém tlaku. Odstranění víčka vyrovnávací nádrže, když je chladicí systém horký a pod vysokým tlakem, způsobí, že roztok okamžitě vaří výbušnou silou. To způsobí, že roztok chrlí přes motor, blatníky a osobu, která odstraňuje víčko. Může dojít k vážnému zranění.


Poznámka: 
Používejte pouze nemrznoucí směs uvolněnou GM a zajistěte koncentraci 50 procent vody až 50 procent nemrznoucí směsi. Nemrznoucí směs nejen nezabrání zamrznutí chladicího systému, ale také chrání všechny součásti, které přicházejí do styku s chladicí kapalinou, před usazením rzi / vodního kamene. Výsledkem by měla být vždy nemrznoucí směs, a to i v tropických zemích. Kromě nemrznoucí směsi hraje důležitou roli také kvalita vody. Ke splnění tohoto požadavku by obvykle měla stačit pitná voda z vodovodu. Kvalita regenerované mořské vody není vhodná.
Pokud použijete neautorizovaný prostředek proti zamrznutí, může dojít k poškození motoru. Pokud byl vyměněn chladič, hlava válce nebo těsnění hlavy válce, nesmí se staré chladicí médium znovu použít.

Vypouštění chladicího systému

 1. Otevřený chladicí systém. Odšroubujte víčko vyrovnávací nádrže chladicí kapaliny.
 2. Při vypouštění chladicího systému otevřete vypouštěcí šroub (1) na chladiči.

Proplachování chladicího systému

Poznámka:  Nepoužívejte chemické proplachování. Použitou chladicí kapalinu skladujte správným způsobem, například v použité zadržovací nádrži chladicí kapaliny motoru. Použitou chladicí kapalinu nelijte do odtoku. Ethylenglykolová nemrznoucí směs je velmi toxická chemická látka. Nevyhazujte chladicí kapalinu do kanalizace nebo spodní vody. To je nezákonné a ekologicky nevhodné. K proplachování chladicího systému lze použít různé metody a zařízení. Pokud se používá speciální vybavení, například zadní splachovač, postupujte podle pokynů výrobce. Před zpětným propláchnutím systému však vždy termostat vyjměte.

 1. Zatáhněte parkovací brzdu.
 2. Vypusťte chladicí kapalinu.
 3. Naplňte chladicí systém čistou pitnou vodou.
 4. Nastartujte motor a vytočte je do 2 000 ot / min, dokud se termostat neotevře.
 5. Vypněte motor.
 6. Vypusťte chladicí systém.
 7. Výše uvedený postup opakujte, dokud voda z chladicího systému není bezbarvá.
 8. Vypusťte chladicí systém.

Plnění chladicího systému

 1. Vozidla s klimatizací vypněte klimatizaci.
 2. Po vypuštění systému zavřete vypouštěcí šroub na chladiči.

Poznámka: Když vytéká chladicí kapalina z povoleného odvzdušňovacího šroubu, zavřete odvzdušňovací šroub.

3. Odšroubujte odvzdušňovací šroub (1) na chladiči a znovu zašroubujte jeden závit.

4. Doplňte chladicí kapalinu až po spodní linii odvzdušňovací trysky na vyrovnávací nádrži chladicí kapaliny (1).

5. Když chladicí kapalina přestala klesat, doplňte chladicí kapalinu až ke spodní linii dolního otvoru v potrubí (černá šipka).

6. Nastartovat motor

Poznámka: Po nastartování motoru ihned doplňte chladicí kapalinu až ke spodní linii otvoru dolního potrubí (černá šipka) a uzavřete víčko.

Poznámka: Po demontáži jádra topení (umístěného v místnosti pro cestující) je třeba provést následující dodatečné práce: Okamžitě 3x sešlápněte plynový pedál – tím by otáčky motoru neměly překročit 2500 ot / min.

7. Zahřejte motor při volnoběžných otáčkách až 2 500 ot / min, dokud se nezapne nastavení ventilátoru chladiče.

Poznámka: Po demontáži jádra topení (umístěného v místnosti pro cestující) nechte motor běžet další 2 minuty při 2 000–2 500 ot / min. Tím je zajištěno úplné odvětrání chladicího systému.

8. Odvzdušňovací chladicí systém – Sešlápněte plynový pedál třikrát – otáčky motoru by tak neměly překročit 2 500 ot / min.

9. Vypněte motor a nechte jej vychladnout.

10. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny a případně ji upravte.

Poznámka: Chladící kapalinu nalíte tak, jak ukazuje zelený ukazatel – DOPORUČENO. Z dlouhodobého hledicka, pokud dáte na MAX, tak chladící kapalina se může tlačit přes víčko ven v určitých případech. Případně v zimě u studeného motoru může být níže, pokud motor zahřejete, tak se hladina opět zvedne. Chladící kapalina by neměla být pod minimen, může pak dojít k poškození motoru.

11. Po zkušební jízdě nechte motor vychladnout a znovu zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. V případě potřeby upravte hladinu chladicí kapaliny.

Obj. čísla dílu pro chladící okruh

Podrobný online katalog náhradních dílů Opel zde.

Vyrovnávací nádržka

PNCKód součástiČíslo součásti GMPopis
113 04 00513256824NÁDRŽKA CHLADIČE VYROVNÁVACÍ S ČIDLEM (PRO ŘÍDÍCÍ SYSTÉM) (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 13360063 13 04 014)
13 04 01413360063NÁDRŽKA CHLADIČE VYROVNÁVACÍ S ČIDLEM (PRO ŘÍDÍCÍ SYSTÉM) (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 13370133 13 04 019)
113 04 01913370133NÁDRŽKA CHLADIČE VYROVNÁVACÍ S ČIDLEM (PRO ŘÍDÍCÍ SYSTÉM)
213 04 00613276326-ČIDLO,HLADINY CHLADICÍ KAPALINY,NÁDRŽKA VYROVNÁVACÍ (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 13393366 13 04 027)
13 04 02713393366-ČIDLO,HLADINY CHLADICÍ KAPALINY,NÁDRŽKA VYROVNÁVACÍ
313 04 00413256823NÁDRŽKA CHLADIČE VYROVNÁVACÍ (VYJMA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU) (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 13393368 13 04 028)
413 04 25113284504PŘÍPONKA,NÁDRŽKA VYROVNÁVACÍ
513 05 24813502353UZÁVĚR, NÁDRŽKA VYROVNÁVACÍ

Hadice a trubky 1.4 Turbo (A14NEL[LUJ],B14NEL[LUJ],A14NET[LUJ],B14NET[LUJ)

NCKód součástiČíslo součásti GMPopis
16 50 03655565382TRUBKA,ČISTIČ OLEJE A CHLADIČ,PŘÍVOD
76 50 04355568540-TĚSNĚNÍ,TRUBKA VÝVODU CHLADIČE OLEJE
356 50 96155353320ŠROUB,TRUBKA PŘÍVODU ČERPADLA OLEJE
46 50 03855565952HADICE CHLADIČE OLEJE ÚPLNÁ,PŘÍVOD
820 94 01490572590-PŘÍPONKA,23MM,HADICE CHLADIČE OLEJE,VÝVOD (VÝROBNÍ ČÍSLO 90572968)
66 50 04455568542HADICE CHLADIČE OLEJE ÚPLNÁ,VÝVOD (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 55583808 6 50 133)
96 50 06955565381-HADICE,VÝSTUPNÍ TRUBKA CHLADIČE OLEJE (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 55583807 6 50 142)
1620 05 01811101291ŠROUB,TORX,M6 X 10,POTRUBÍ TURBOMÝCHADLA
1120 94 93090572594PŘÍPONKA,27MM,HADICE CHLADIČE OLEJE,VÝVOD
128 60 15955568031HADICE S PŘÍSL.,VODNÍ,TURBODMÝCHADLO,PŘÍVOD
208 60 16255571900-KROUŽEK TĚSNICÍ,KUS SPOJOVACÍ,VRATNÉ VEDENÍ
148 60 15855567067HADICE S PŘÍSL.,VODNÍ,TURBODMÝCHADLO,VRATNÉ VEDENÍ
2720 94 91890530642PŘÍPONKA,HADICE,D=14MM,NÁDRŽKA VYROVNÁVACÍ
198 60 16355572127SPOJKA TRUBKOVÁ,VRATNÉ VEDENÍ
2113 37 83913251426HADICE CHLADIČE PŘÍVODNÍ (POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU)
2213 37 84713291779HADICE CHLADIČE PŘÍVODNÍ (POUŽITO SPOLU S AUTOAMTICKOU PŘEVODOVKOU)
2420 94 04813162312PŘÍPONKA,D=42MM,HADICE CHLADIČE PŘÍVODNÍ (CHLADIČ)
3713 37 9889202590PŘÍCHYTKA,HADICE (POUŽITO SPOLU S AUTOAMTICKOU PŘEVODOVKOU) (VÝROBNÍ ČÍSLO 9158562)
2513 36 19613251435HADICE,VÝVOD CHLADIČE
3813 36 62913408385HADICE,ODPLYŇOVACÍ (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 13251447 13 36 360) (IDENT EJ6) (náhrada firma GATES 02-1964)

Termostat + komora a výtok vody – 1.4 Turbo (A14NEL[LUJ],B14NEL[LUJ],A14NET[LUJ],B14NET[LUJ)

PNCKód součástiČíslo součásti GMPopis
2813 38 38055593034TERMOSTAT ÚPLNÝ
2913 38 03255565619-TĚSNĚNÍ TERMOSTATU
3020 05 65211099521ŠROUB,TORX,M6 X 25,KRYT CHLADIČE K SKŘÍNI ČERPADLA NA VODU
3113 38 03055565334SKŘÍŇ,VÝSTUP VODY (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 25193922 13 38 489)
3213 38 02155562045-TĚSNĚNÍ,VÝSTUP VODY
3363 38 48155555982-DRŽÁK,ZÁTKA,KOMORA TERMOSTATU
3656 07 97955355420-ŠROUB,NÁSTRČ.,M6 X 21,VÝPUST VODY

Můj únik chladící kapaliny u 1.4 Turbo – VYŘEŠENO

S příchodem zimy jsem zjistil únik chladící kapaliny a k tomu přišli mrazy. Únik byl odhalen velmi rychle, nacházel se v pravé části na vrchu motoru. Jednalo se o přepadovou hadici, které vede od nádržky chladící kapaliny, která vede do plastového kolena, více foto.

Nejednalo se o velký únik, přesto jsem to chtěl řešit ihned. Díky mrazivému počasí to nebylo možné provést venku na parkovišti, proto jsem se domluvil s kolegou, co vlastní malý servis. Originál přepadová hadice má obj. číslo GM 13251447, její cena v autorizovaném servisu činní cca 700Kč. Kolega tento originál díl má za 560Kč a dá se sehnat i od jiných výrobců.

Získal jsme informaci, že pro Opel to vyrábí firma GATES, proto jsem objednal od této firmy, obj. číslo je 02-1964. Pořizovací cena v mém případě byla 210Kč. Práce cca na 30 minut.

Při výměně nové hadice, byla ještě použita těsnící pasta. Od výměny je klid a nic neprosakuje. Dá se to řešit i výměnou samotného těsnění, ale nikde jsem nenašel velikost, tak nejrychlejší variantou byl tento postup. Pokud potřebujete jezdit denně, jako já a nechcete na 2x odsávat chladící kapalinu z nídržky.

Video nábod na výměnu přepadové hadice

Video je z vozu Chevrolet, ale motor je identický, jako v Astře J.