Manuály – Astra J – Výměna uložení motoru

Tuto demontáž je potřeba provést při výměně klinového drážkového řemene.

Postup demontáže

Návod v AJ – zde.

  1. Otevřete kapotu = to už máme hotovo.
  2. Demontujte sestavu čističe vzduchu = to už máme hotovo.

3. Namontujte zvedák motoru (1) na pravý držák zvedání motoru a napněte řetěz zvedáku motoru, aby byl motor podepřen.

Poznámka: V našem případě postačí případně podložit motor ze spodní části, např. zvedákem na kolečkách.

4. Demontujte a VYŠROUBUJTE 3 šrouby – ořech 15mm (3) držáku uchycení motoru k držáku motoru a 3 podložky (4).

5. Demontujte 2 šrouby (2) uchycení motoru k tělu a matici (1) uchycení motoru.

6. Demontujte uložení motoru (5). Viz. Výměna držáku uchycení motoru – pravá strana .

Postup instalace

  1. Namontujte uložení motoru (5). Držák uchycení = to už máme hotovo.
  2. Namontujte 2 šrouby (2) uchycení motoru k karoserii.
  3. Namontujte matici uchycení motoru (1).
  4. Namontujte 3 šrouby (3) držáku motoru k držáku motoru a 3 podložky (4).
  5. Utáhněte 2 šrouby (2) uchycení motoru k karoserii a matici (1) uchycení motoru na 62 N · m (46 lb ft).
  6. Utáhněte 3 šrouby (3) upevnění držáku motoru k držáku motoru na 50 N · m (37 lb ft) + 60-70 ° .
  7. Demontujte zvedák motoru z pravé konzoly zvedání motoru (případně podložení motoru).
  8. Namontujte sestavu čističe vzduchu.