Technická data – GM – Opel Astra G / Zafira A – chybové kódy

Zde najdete chybové kódy s kterými se můžete setkat. Jedná se o chyby, které se projeví rozsvícením dané kontrolky na přístrojovém štítu vozu. Ty získáme připojením diagnostiky vozu a ta nám případné kódy chyb vypíše a podle toho zjistíme, kde se daná problematika nachází a případný servis (automechanik) se může na daný problém zaměřit.

POZNÁMKA: Protože dané motorizace se montují i do jiných modelů Opel, můžou mít mnoho společného, jedná se o modely Opel Corsa C, Meriva A.

Jak se dá provést vyblikání pomocí pedállu?

Poznámka: Myslim že to jde jen u typu z el. plynem. To znamená motory se čačínajícím označením Z (např. Z14XE, Z14XEP apod.)

  • Sešlápneme plyn a brzdu co to jde.
  • Otočíme klíčkem do polohy, kdy se rožnou kontrolky na budicích.
  • Po chvili začne kontrolka motoru (autíčko s klíčkem) vyblikavat kód.
  • Někdy to nejde, tak otočíme klíček zpět do polohy 0 a zkusíme to znovu.

Chybové kody zjištěné pomoci diagnostiky vozu v service

Uvedené chyby nejsou všechny, prozatím jsem jich více nesehnal.

PřekladOriginál
P0030 Rozsah/výkon okruhu ohřívače senzoru O2 (Sada 1, senzor 1) C-029P0030 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1) C-029
P0036 Rozsah/výkon okruhu ohřívače senzoru O2 (Sada 1, senzor 2) C-031P0036 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2) C-031
P0100 Hmotnost nebo objem Okruh průtoku vzduchu Vysoký příkon C-010P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input C-010
P0100 Hmotnost nebo objem Okruh průtoku vzduchu Nízký příkon C-010P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input C-010
P0110 Okruh teploty nasávaného vzduchu Vysoký příkon C-012P0110 Intake Air Temperature Circuit High Input C-012
P0110 Okruh teploty nasávaného vzduchu Nízký příkon C-012P0110 Intake Air Temperature Circuit Low Input C-012
P0115 Okruh teploty chladicí kapaliny motoru Vysoký příkon C-011P0115 Engine Coolant Temperature Circuit High Input C-011
P0115 Teplota okruhu chladicí kapaliny motoru V -011P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input C-011
P0115 Chybná funkce okruhu teploty chladicí kapaliny motoru C-011P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction C-011
P0115 Obvod snímače teploty chladicí kapaliny motoru, vysoká vstupní úroveň C-009P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit High Input Level C-009
P0115 Obvod snímače teploty chladicí kapaliny motoru, nízká vstupní úroveň C-009P0115 Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Low Input Level C-009
P0115 Kritická systémová porucha 1 (viz kontrolní postup: popis kódu závady) B-020P0115 Critical System Fault 1 (see inspection procedure: fault code description) B-020
P0115 Kritická systémová porucha 3 (viz kontrolní postup: popis kódu závady) B-020P0115 Critical System Fault 3 (see inspection procedure: fault code description) B-020
P0115 Kritická systémová porucha 2 (viz kontrolní postup: popis kódu závady) B-020P0115 Critical System Fault 2 (see inspection procedure: fault code description) B-020
P0120 Snímač polohy škrticí klapky (TPS) Okruh 1 Napětí Vysoké C-009P0120 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 1 Voltage High C-009
P0120 Snímač polohy škrticí klapky (TPS) Okruh 1 Nízké napětí C-009P0120 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 1 Voltage Low C-009
P0120 Snímač polohy škrticí klapky 1-2 Korelace C-009P0120 Throttle Position Sensor 1-2 Correlation C-009
P0130 Vysoké napětí obvodu snímače O2 (Svazek 1 snímač 1) C-030P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-030
P0130 Napětí snímače 1 O2 Nízké C-030P0130 O2 Sensor 1 Circuit Voltage Low C-030
P0130 Snímač O2 1 Otevřený obvod C-030P0130 O2 Sensor 1 Open Circuit C-030
P0130 Senzor O2 1 Nesprávný signál C-030P0130 O2 Sensor 1 Incorrect Signal C-030
P0134 Otevřený obvod snímače O2 (Svazek 1, Snímač 1) C-030P0134 O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-030
P0135 Okruh ohřívače snímače O2 Vysoké napětí (Svod 1, Snímač 1) C-029P0135 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-029
P0135 O2 O2 O2 Snímač nízké napětí (Svod 1, Snímač 1) C-029P0135 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-029
P0135 O2 senzor ohřívacího okruhu otevřený (svazek 1, senzor 1) C-029P0135 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-029
P0136 O2 senzorový okruh vysoké napětí (řada 1, senzor 2) C-032P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-032
P0136 O2 senzor 2 napětí nízké C-032P0136 O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low C-032
P0136 O2 senzor 2, otevřený okruhP0136 O2 Sensor 2 Open Circuit C-032
P0139 Senzor O2 1 Nesprávný signál C-030P0139 O2 Sensor 1 Incorrect Signal C-030
P0140 Senzor O2 2 nesprávný signál C-032P0140 O2 Sensor 2 Incorrect Signal C-032
P0141 Vysoké napětí okruhu ohřívače senzoru O2 (Svazek 1, senzor 2) C-031P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-031
P0141 Okruh senzoru O2 Nízké napětí (Bank 1, Senzor 2) C-031P0141 O2 Sensor Heater Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-031
P0141 Senzor O2 1 otevřený Snímač 2) C-031P0141 O2 Sensor Heater Circuit Open (Bank 1 Sensor 2) C-031
P0170 Bohatý výfuk C-030P0170 Rich Exhaust C-030
P0170 Chudý výfuk C-030P0170 Lean Exhaust C-030
P0190 Problém v čerpadle nebo-li mechanická závada palivového systemuP0190 Problem in the pump or mechanical failure of the fuel system
P0201 Válec 1 Okruh vstřikovače Vysoký C-023P0201 Cylinder 1 Injector Circuit High C-023
P0201 Válec 1 Okruh vstřikovače Nízký C-023P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Low C-023
P0201 Válec 1 Okruh vstřikovače otevřený C-023P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Open C-023
P0202 Válec 2 Okruh vstřikovače Vysoký C-024P0202 Cylinder 2 Injector Circuit High C-024
P0202 Válec 2 Okruh vstřikovače Nízký C-024P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Low C-024
P0202 Válec 2 Okruh vstřikovače otevřený C-024P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Open C-024
P0203 Válec 3 Okruh vstřikovačů Vysoký C-025P0203 Cylinder 3 Injector Circuit High C-025
P0203 Válec 3 Okruh vstřikovačů Nízký C-025P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Low C-025
P0203 Válec 3 Okruh vstřikovačů otevřený C-025P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open C-025
P0204 Válec 4 Okruh vstřikovačů Vysoký C-026P0204 Cylinder 4 Injector Circuit High C-026
P0204 Válec 4 Okruh vstřikovačů Nízký C-026P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Low C-026
P0204 Válec 4 Okruh vstřikovačů otevřený C-026P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open C-026
P0219 Stav překročení otáček motoru C-043P0219 Engine Overspeed Condition C-043
P0220 Snímač polohy škrticí klapky (TPS), obvod 2, vysoké napětí C-009P0220 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage High C-009
P0220 Snímač polohy škrticí klapky (TPS) Nízké napětí obvodu 2 C-009P0220 Throttle Position Sensor (TPS) Circuit 2 Voltage Low C-009
P0220 Snímač polohy škrticí klapky 1-2 Korelace C-009P0220 Throttle Position Sensor 1-2 Correlation C-009
P0230 Sekundární okruh palivového čerpadla Vysoký C-007P0230 Fuel Pump Secondary Circuit High C-007
P0230 Relé palivového čerpadla C-00 PřerušenoP0230 Fuel Pump Relay Open Circuit C-007
P0251 Chybná funkce prepadového ventilu (vstrikovací cerpadlo)P0251 Overflow valve malfunction (injection pump)
P0300 Zjištěno vynechání zážehu válce B-021P0300 Misfire Unidentified Cylinder Detected B-021
P0301 Válec 1 Zjištěno vynechání jiskry B-022P0301 Cylinder 1 Misfire Detected B-022
P0301 Válec 1 Chybné zapalování Detekováno B-022P0301 Cylinder 1 Misfire Detected B-022
P0301 Válec 1 Vynechání zapalování Detekováno B-022P0301 Cylinder 1 Misfire Detected B-022
P0302 Válec 2 Zjištěno vynechání jiskry B-022P0302 Cylinder 2 Misfire Detected B-022
P0302 Válec 2 Chybné zapalování Detekováno B-022P0302 Cylinder 2 Misfire Detected B-022
P0302 Válec 2 Vynechání zapalování Detekováno B-022P0302 Cylinder 2 Misfire Detected B-022
P0303 Válec 3 Zjištěno vynechání jiskry B-022P0303 Cylinder 3 Misfire Detected B-022
P0303 Válec 3 Chybné zapalování Detekováno B-022P0303 Cylinder 3 Misfire Detected B-022
P0303 Válec 3 Vynechání zapalování Detekováno B-022P0303 Cylinder 3 Misfire Detected B-022
P0304 Válec 4 Zjištěno vynechání jiskry B-022P0304 Cylinder 4 Misfire Detected B-022
P0304 Válec 4 Chybné zapalování Detekováno B-022P0304 Cylinder 4 Misfire Detected B-022
P0304 Válec 4 Vynechání zapalování Detekováno B-022P0304 Cylinder 4 Misfire Detected B-022
P0325 Snímač klepání 1 Okruh žádný signál C-027P0325 Knock Sensor 1 Circuit no Signal C-027
P0335 Nesprávný signál snímače klikového hřídele C-006P0335 Crankshaft Sensor Incorrect Signal C-006
P0335 Přerušený obvod snímače klikového hřídele C-006P0335 Crankshaft Sensor Open Circuit C-006
P0335 Nesprávný signál snímače klikového hřídele C-006P0335 Crankshaft Sensor Incorrect Signal C-006
P0340 Obvod snímače polohy vačkového hřídele Žádný signál C-013P0340 Camshaft Position Sensor Circuit No Signal C-013
P0340 Nesprávný signál snímače polohy vačkového hřídele C-013P0340 Camshaft Sensor Incorrect Signal C-013
P0351 Zapalovací cívka 1 Vysoký vstup B-023P0351 Ignition Coil 1 High Input B-023
P0351 Zapalovací cívka 1 Nesprávný signál B-023P0351 Ignition Coil 1 Incorrect Signal B-023
P0352 Zapalovací cívka 2 Vysoký vstup B-023P0352 Ignition Coil 2 High Input B-023
P0352 Zapalovací cívka 2 Nesprávný signál B-023P0352 Ignition Coil 2 Incorrect Signal B-023
P0353 Zapalovací cívka 3 Vysoký vstup B-023P0353 Ignition Coil 3 High Input B-023
P0353 Zapalovací cívka 3 Nesprávný signál B-023P0353 Ignition Coil 3 Incorrect Signal B-023
P0354 Zapalovací cívka 4 Vysoký vstup B-023P0354 Ignition Coil 4 High Input B-023
P0354 Zapalovací cívka 4 Nesprávný signál B-023P0354 Ignition Coil 4 Incorrect Signal B-023
P0380 Porucha v obvodu/systému žhavicích svíček.P0380 Malfunction in glow plug circuit/system.
P0400 Obvod napájecího napětí pro ventil recirkulace výfukových plynů, vysoký vstup C-003P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Supply Voltage Circuit High Input C-003
P0400 Obvod napájecího napětí pro ventil recirkulace výfukových plynů, nízký vstup C-019P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Supply Voltage Circuit Low Input C-019
P0400 Obvod recirkulace výfukových plynů, vysoké napětí C-019P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-019
P0400 Obvod recirkulace výfukových plynů, nízké napětí C-019P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage C-019
P0400 Rozpojený obvod recirkulace výfukových plynů C-019P0400 Exhaust gas recirculation circuit open C-019
P0400 Detekován nadměrný průtok recirkulace výfukových plynů B-013P0400 Exhaust gas recirculation excessive flow detected B-013
P0400 Detekován nedostatečný průtok recirkulace výfukových plynů B-013P0400 Insufficient exhaust gas recirculation flow detected B-013
P0400 Ventil recirkulace výfukových plynů, nesprávná funkce C-020P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Malfunction C-020
P0400 Zpětná vazba ventilu EGR, nesprávné napětí C-020P0400 EGR valve feedback, incorrect voltage C-020
P0400 Výkonový stupeň ventilu vratného vedení výfukových plynů, vysoká teplotaP0400 Exhaust gas return valve power stage, high temperature
P0420 Účinnost katalyzátoru nad prahem C-031P0420 Catalyst Efficiency Above Threshold C-031
P0443 Systém řízení emisí odpařování Zkrat obvodu řídicího ventilu C-028P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted C-028
P0443 Systém řízení emisí odpařování Zkrat obvodu řídicího ventilu C-028P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted C-028
P0443 Systém řízení emisí odpařování Obvod ventilu řízení čištění otevřený C-028P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open C-028
P0460 Obvod snímače hladiny paliva, vysoký vstup C-014P0460 Fuel Level Sensor Circuit High Input C-014
P0460 Obvod snímače hladiny paliva, nízký vstup C-014P0460 Fuel Level Sensor Circuit Low Input C-014
P0460 Porucha obvodu snímače průtoku čištění C-014P0460 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction C-014
P0500 Porucha snímače rychlosti vozidla B-010P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction B-010
P0530 Snímač vysokého tlaku chladicího okruhu klimatizace B-005P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input Air Conditioning System B-005
P0530 Otevřený okruh snímače tlaku chladiva Klimatizační systém B-005P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Open Air Conditioning System B-005
P0560 Systémové napětí Vysoký vstup C-004P0560 System Voltage High Input C-004
P0560 Systémové napětí Nízký vstup C-004P0560 System Voltage Low Input C-004
P0565 Tempomat SET a RESUME aktivní C-017P0565 Cruise Control SET and RESUME active C-017
P0566 Tempomat Signál vypnutý žádný nebo nesprávný signál C-017P0566 Cruise Control Off Signal Circuit no or Incorrect Signal C-017
P0567 Signál obnovení tempomatu Vysoký vstup C-017P0567 Cruise Control Resume Signal High Input C-017
P0568 Obvod signálu nastavení tempomatu Vysoký vstup C-017P0568 Cruise Control Set Signal Circuit High Input C-017
P0571 Nízký vstup obvodu brzdového spínače C-015P0571 Brake Switch Circuit Low Input C-015
P0602 Řídicí modul hnacího ústrojí není naprogramován C-002P0602 Powertrain Control Module Not Programmed C-002
P0602 Bezpečnostní kód není naprogramován C-002P0602 Security Code Not Programmed C-002
P0602 Identifikační číslo vozidla není naprogramováno C-002P0602 Vehicle Identification Number Not Programmed C-002
P0602 Kódování varianty není naprogramováno C-P0602 Variant-Coding Not Programmed C-002
P0606 Počáteční řídicí jednotka C-002P0606 Control Unit Re-Initialisation C-002
P0650 Kontrolka chybné funkce (MI) řídicí obvod, vysoká C-036P0650 Malfunction Indicator (MI) Control Circuit High C-036
P0650 Kontrolka poruchy (MI) Kontrolní obvod rozpojená C-036P0650 Malfunction Indicator (MI) Control Circuit Open C-036
P0700 Chyba EOBD uložená modulem řízení převodovky (TC) B-006P0700 EOBD Error stored by Transmission Control (TC) Modul B-006
P0700 Požadavek MIL od řízení převodovky (TC) Modul B-006P0700 MIL request from Transmission Control (TC) Modul B-006
P0704 Vstupní obvod spínače spojky Vysoký vstup C-016P0704 Clutch Switch Input Circuit High Input C-016
P1110 Signál variabilního sacího potrubí Vysoký C-033P1110 Variable Intake Manifold Signal High C-033
P1110 Signál variabilního sacího potrubí Nízký C-033P1110 Variable Intake Manifold Signal Low C-033
P1110 Variabilní sací potrubí Otevřený obvod C-033P1110 Variable Intake Manifold Open Circuit C-033
P1120 Senzor polohy pedálu akcelerátoru 1 Vysoký vstup C-008P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-008
P1120 Senzor polohy pedálu akcelerátoru 1 Nízký vstup C-008P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-008
P1120 Senzor polohy pedálu akcelerátoru 1-2 Korelace C-008P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Correlation C-008
P1122 Senzor polohy pedálu akcelerátoru 2 Vysoký Vstup C-008P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-008
P1122 Senzor polohy pedálu akcelerátoru 2 Nízký Vstup C-008P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-008
P1130 Senzor O2 1 Signál mimo rozsah C-030 lamdasomda 1P1130 O2 Sensor 1 Signal Out of Range C-030
P1130 Senzor O2 1 Signál není detekována aktivita C-030 lamdasomda 1P1130 O2 Sensor 1 Signal no Activity detected C-030
P1130 Senzor O2 1 Signál Čas přepínání0 Chyba C-030 lamdasomda 1P1130 O2 Sensor 1 Signal Switching Time Error C-030
P1170 Systém Příliš bohatý (Sada 1) C-030P1170 System Too Rich (Bank 1) C-030
P1170 Systém Příliš chudý (Sada 1) C-030P1170 System Too Lean (Bank 1) C-030
P1230 Napětí obvodu hlavního relé Vysoké C-003P1230 Main Relay Circuit Voltage High C-003
P1230 Přerušený obvod hlavního relé C-003P1230 Main Relay Open Circuit C-003
P1326 Ovládání klepání Válec maximální meze jiskry 1 C-027P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1 C-027
P1327 Ovládání klepání Válec maximální meze jiskry 2 C-027P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2 C-027
P1328 Ovládání klepání Válec maximální meze jiskry 3 C-027P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3 C-027
P1329 Ovládání klepání Válec maximální meze jiskry 4 C-027P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4 C-027
P1372 Chyba segmentu snímače klikového hřídele C-006P1372 Crankshaft Sensor Segment Error C-006
P1372 Chyba adaptace snímače klikového hřídele C-006P1372 Crankshaft Sensor Adaption Error C-006
P1481 Relé ventilátoru 1 okruh Vysoký C-034P1481 Fan Relay 1 Circuit High C-034
P1481 Signál relé 1 ventilátoru Nízký / Otevřený okruh C-034P1481 Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit C-034
P1482 Relé ventilátoru 2 okruh Vysoký Nízký C-034P1482 Fan Relay 2 Circuit High C-034
P1482 Signál ventilátoru Relé otevřený C-034P1482 Fan Relay 2 Signal Low / Open Circuit C-034
P1483 Relé ventilátoru 3 okruh Vysoký C-034P1483 Fan Relay 3 Circuit High C-034
P1483 Signál relé 3 ventilátoru Nízký / Otevřený okruh C-034P1483 Fan Relay 3 Signal Low / Open Circuit C-034
P1500 Selhání motoru elektronického ovládání škrticí klapky C-009P1500 Electronic Throttle Control Motor Failure C-009
P1500 Selhání motoru elektronického ovládání plynu C-009P1500 Electronic Throttle Control Motor Failure C-009
P1520 Powerstage Bez proudu C-002P1520 Powerstage Currentless C-002
P1525 Chyba výchozí polohy Limp C-009 (Chyba pozice nouzového režimu)P1525 Limp Home Position Error C-009
P1526 Chyba adaptace polohy plynu C-009P1526 Throttle Position Adaption Error C-009
P1526 Poloha plynu ne Adaptace C-009P1526 Throttle Position no Adaption C-009
P1526 Limp Home Adaption Error C-009P1526 Limp Home Adaption Error C-009
P1526 Chyba přizpůsobení dolní meze C-009P1526 Lower Limit Adaption Error C-009
P1530 ​​Klimatizační systém s vysokým napětím relé klimatizace B-010P1530 A/C Relay Voltage High Air Conditioning System B-010
P1530 ​​Reléový okruh klimatizace s otevřeným klimatizačním systémem B-010P1530 A/C Relay Circuit Open Air Conditioning System B-010
P1540 Tlak klimatizace Neplatný signál Klimatizační systém B-010P1540 Air Conditioning Pressure Invalid Signal Air Conditioning System B-010
P1540 Tlakový signál klimatizace Systém klimatizace s vysokým vstupem B-005P1540 Air Conditioning Pressure Signal High Input Air Conditioning System B-005
P1540 Signál klimatizace s nízkým příkonem Klimatizační systém B-010P1540 Air Conditioning Pressure Signal Low Input Air Conditioning System B-010
P1540 Tlak klimatizace Otevřený okruh Klimatizační systém B-005P1540 Air Conditioning Pressure Open Circuit Air Conditioning System B-005
P1540 Tlak klimatizace Neplatný signál Klimatizační systém B-010P1540 Air Conditioning Pressure Invalid Signal Air Conditioning System B-010
P1550 Elektronické ovládání škrticí klapky Snížený výkon C-009P1550 Electronic Throttle Control Reduced Power C-009
P1550 Elektronické ovládání škrticí klapky Nucený volnoběh C-009P1550 Electronic Throttle Control Forced Idle C-009
P1550 Elektronické ovládání škrticí klapky Řízení spotřeby C-009P1550 Electronic Throttle Control Power Management C-009
P1550 Elektronické ovládání škrticí klapky Vypnutí motoru C-009P1550 Electronic Throttle Control Engine Stop C-009
P1551 Točivý moment motoru vždy vyšší, než se očekávalo C-002P1551 Engine Torque Always Higher Than Expected C-002
P1555 Signál zatížení snímače polohy škrticí klapky (TPS) není věrohodný při zatížení motoru C-009P1555 Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible with Engine Load C-009
P1590 Chyba ventilu posílení podtlakuP1590 Vacuum Boost Valve Fault
P1600 Přeprogramujte nebo vyměňte elektronickou řídicí jednotku (ECU) C-002P1600 Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECU) C-002
P1606 Vyměňte elektronickou řídicí jednotku (ECU) C-002P1606 Replace Electronic Control Unit (ECU) C-002
P1606 Vyměňte elektronickou řídicí jednotku (ECU) C-002P1606 Replace Electronic Control Unit (ECU) C-002
P1606 Vyměňte elektronickou řídicí jednotku (ECU) C-002P1606 Replace Electronic Control Unit (ECU) C-002
P1610 Bezpečnostní kód není naprogramován Imobilizér B-007P1610 Security Code Not Programmed Immobiliser B-007
P1611 Zadán nesprávný bezpečnostní kód Imobilizér C-002P1611 Wrong Security Code Entered Immobiliser C-002
P1612 Imobilizér ne nebo špatný signál Imobilizér C-005P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-005
P1613 Imobilizér žádný nebo špatný signál Imobilizér C-005P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser C-005
P1614 Imobilizér obdržel nesprávný bezpečnostní kód C- 006P1614 Wrong Security Code received Immobiliser C-006
P1614 Imobilizér obdržel nesprávný bezpečnostní kód C- 006P1614 Wrong Security Code received Immobiliser C-006
P1615 Nesprávné ID vozidla z řídicího modulu karosérie C-040P1615 Wrong Vehicle ID from Body Control Module C-040
P1616 Nesprávné ID vozidla z řídicího modulu přístrojů C-040P1616 Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module C-040
P1635-obecná chyba žhaveníP1635-general misfire
P1635-žhavení -zkratP1635-glow-short
P1635-žhavení-rozpojenoP1635-glow-disconnected
P1650 Servisní vozidlo brzy Vysoké napětí světla C-037P1650 Service Vehicle Soon Light Voltage High C-037
P1650 Servis vozidla brzy Nízké nízké napětí C-037P1650 Service Vehicle Soon Light Voltage Low C-037
P1700 SVS požadavek přes CAN B-006P1700 SVS request via CAN B-006
P1813 Nějaká chybná data od automatické převodovkyP1813 Some wrong data from automatic transmission