Technická data – GM – Opel Astra K – chybové kódy

Zde najdete chybové kódy s kterými se můžete setkat. Jedná se o chyby, které se projeví rozsvícením dané kontrolky na přístrojovém štítu vozu. Ty získáme připojením diagnostiky vozu a ta nám případné kódy chyb vypíše a podle toho zjistíme, kde se daná problematika nachází a případný servis (automechanik) se může na daný problém zaměřit.

Tyto chyby jsou pro motorizace

1.0 Turbo benzín (B10XFL, D10XFL)
1.4 Turbo benzín (B14XFL, D14XFL, B14XFT, D14XFT)
1.4 16v atmosféra (B14XE)
1.4 CNG (B14XNT, D14XNT- (CNG motor)

Poznámka: Lze použít mnoho kódů do jiných novějších vozů Opel se stejnými typy motorů.

Chybové kody zjištěné pomoci diagnostiky vozu v service

0xxx

PřekladOriginál
099A Obvod spínače volby Stop/StartB099A Stop/Start Select Switch Indicator Circuit

Bxxxx

PřekladOriginál
B151A 58 Kapacita baterie VýkonB151A 58 Battery Capacity Performance
B151C 42 Kalibrace modulu snímače baterie není naprogramovánaB151C 42 Battery Sensor Module Calibration Not Programmed
B3623 Ovládání na volantu Snímání vzdálenosti Tempomat Gap Up/Down Signal CircuitB3623 Steering Wheel Controls Distance Sensing Cruise Control Gap Up/Down Signal Circuit
B3794 61 Obvod požadavku na funkci tempomatuB3794 61 Cruise Control Function Request Circuit

Cxxxx

PřekladOriginál
C1201 Přenosový rozsah Redundantní povel počítadlo zpráv NesprávnéC1201 Transmission Range Redundant Command Message Counter Incorrect
C1211 Nesprávný signál snímače úhlu volantuC1211 Steering Wheel Angle Sensor Signal Message Counter Incorrect

Pxxxx

PřekladOriginál
P0010 Ovládací obvod elektromagnetického ventilu ovladače polohy vačkového hřídele sáníP0010 Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit
P0011 Výkon systému polohy vačkového hřídele sáníP0011 Intake Camshaft Position System Performance
P0013 Ovládací obvod elektromagnetického ventilu ovladače polohy vačkového hřídele výfukuP0013 Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit
P0014 Výkon systému polohy vačkového hřídele výfukuP0014 Exhaust Camshaft Position System Performance
P0016 Poloha klikového hřídele – Poloha vačkového hřídele sání není věrohodnáP0016 Crankshaft Position – Intake Camshaft Position Not Plausible
P0017 Poloha klikového hřídele – Poloha vačkového hřídele výfuku není věrohodnáP0017 Crankshaft Position – Exhaust Camshaft Position Not Plausible
P0030 HO2S čidlo řídicího obvodu ohřívače 1P0030 HO2S Heater Control Circuit Sensor 1
P0031 Nízkonapěťový snímač řídicího obvodu ohřívače HO2S 1P0031 HO2S Heater Control Circuit Low Voltage Sensor 1
P0032 Snímač vysokého napětí řídicího obvodu ohřívače HO2S 1P0032 HO2S Heater Control Circuit High Voltage Sensor 1
P0033 Ovládací obvod elektromagnetického ventilu obtoku turbodmychadlaP0033 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Control Circuit
P0034 Nízké napětí řídicího obvodu elektromagnetického ventilu obtoku turbodmychadlaP0034 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage
P0035 Vysoké napětí řídicího obvodu elektromagnetického ventilu obtoku turbodmychadlaP0035 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Control Circuit High Voltage
P0036 HO2S snímač řídicího obvodu ohřívače 2P0036 HO2S Heater Control Circuit Sensor 2
P0037 Nízkonapěťový snímač 2 řídicího obvodu ohřívače HO2SP0037 HO2S Heater Control Circuit Low Voltage Sensor 2
P0038 Vysokonapěťový snímač 2 řídicího obvodu ohřívače HO2SP0038 HO2S Heater Control Circuit High Voltage Sensor 2
P0053 HO2S snímač odporu topení 1P0053 HO2S Heater Resistance Sensor 1
P0054 HO2S snímač odporu ohřívače 2P0054 HO2S Heater Resistance Sensor 2
P0068 Výkon průtoku vzduchu tělesem škrticí klapkyP0068 Throttle Body Air Flow Performance
P0089 Výkon regulátoru tlaku palivaP0089 Fuel Pressure Regulator Performance
P0089 Výkon regulátoru tlaku palivaP0089 Fuel Pressure Regulator Performance
P0090 Řídicí obvod regulátoru tlaku palivaP0090 Fuel Pressure Regulator Control Circuit
P0091 Nízké napětí řídicího obvodu regulátoru tlaku palivaP0091 Fuel Pressure Regulator Control Circuit Low Voltage
P0092 Regulátor tlaku paliva Obvod vysokého napětíP0092 Fuel Pressure Regulator Control Circuit High Voltage
P0096 Výkon snímače 2 teploty nasávaného vzduchu (IAT).P0096 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 Performance
P0097 Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 2 obvod nízké napětíP0097 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 Circuit Low Voltage
P0098 Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 2 obvod vysokého napětíP0098 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 Circuit High Voltage
P0099 Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 2 Obvod přerušovanýP0099 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 Circuit Intermittent
P00B3 Nízké napětí obvodu snímače teploty chladicí kapaliny chladiče (RCT).P00B3 Radiator Coolant Temperature (RCT) Sensor Circuit Low Voltage
P00B4 Vysoké napětí obvodu snímače teploty chladicí kapaliny chladiče (RCT).P00B4 Radiator Coolant Temperature (RCT) Sensor Circuit High Voltage
P00B7 Nedostatečný průtok chladicí kapaliny motoruP00B7 Engine Coolant Flow Insufficient
P00C6 Nízký tlak v rozdělovači paliva během protáčení motoruP00C6 Fuel Rail Pressure Low During Engine Cranking
P00C7 Systém měření tlaku nasávaného vzduchu – více senzorů není věrohodnéP00C7 Intake Air Pressure Measurement System – Multiple Sensors Not Plausible
P00C8 Vysoký řídicí obvod regulátoru tlaku palivaP00C8 Fuel Pressure Regulator High Control Circuit
P00C9 Nízké napětí regulátoru tlaku paliva vysokého řídicího obvoduP00C9 Fuel Pressure Regulator High Control Circuit Low Voltage
P00CA Regulátor tlaku paliva Vysoké napětí řídicího obvoduP00CA Fuel Pressure Regulator High Control Circuit High Voltage
Výkon 3 okruhu snímače teploty nasávaného vzduchu (IAT) P00E9P00E9 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 3 Circuit Performance
P00EA Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 3 Obvod nízké napětíP00EA Intake Air Temperature (IAT) Sensor 3 Circuit Low Voltage
P00EB Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 3, vysoké napětíP00EB Intake Air Temperature (IAT) Sensor 3 Circuit High Voltage
P00EC Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 3 obvod nepravidelnýP00EC Intake Air Temperature (IAT) Sensor 3 Circuit Erratic
P00F4 Nízké napětí obvodu snímače vlhkosti nasávaného vzduchuP00F4 Intake Air Humidity Sensor Circuit Low Voltage
P00F5 Vysoké napětí obvodu snímače vlhkosti nasávaného vzduchuP00F5 Intake Air Humidity Sensor Circuit High Voltage
P00F6 Nepravidelný obvod snímače vlhkosti nasávaného vzduchuP00F6 Intake Air Humidity Sensor Circuit Erratic
P0101 Výkon snímače hmotnostního průtoku vzduchu (MAF).P0101 Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance
P0102 Hmotnostní průtok vzduchu (MAF) obvod snímače nízké frekvenceP0102 Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Low Frequency
P0103 Hmotnostní průtok vzduchu (MAF) obvod snímače vysoké frekvenceP0103 Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit High Frequency
P0106 ​​Výkon snímače absolutního tlaku v potrubí (MAP).P0106 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Performance
P0107 Absolutní tlak v potrubí (MAP) Obvod snímače nízké napětíP0107 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage
P0108 Sběrný absolutní tlak (MAP) obvod snímače vysokého napětíP0108 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit High Voltage
P0111 Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Snímač 1 VýkonP0111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 Performance
P0112 Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Snímač 1 okruhu nízkého napětíP0112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 Circuit Low Voltage
P0113 Teplota nasávaného vzduchu (IAT) Snímač 1 okruhu vysokého napětíP0113 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 Circuit High Voltage
P0114 Snímač teploty nasávaného vzduchu (IAT) 1 obvod přerušovanýP0114 Intake Air Temperature (IAT) Sensor 1 Circuit Intermittent
P0116 Výkon snímače teploty chladicí kapaliny motoru (ECT).P0116 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Performance
P0117 Nízké napětí obvodu snímače teploty chladicí kapaliny motoru (ECT).P0117 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Low Voltage
P0118 Vysoké napětí obvodu snímače teploty chladicí kapaliny motoru (ECT).P0118 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High Voltage
P0119 Přerušovaný obvod snímače teploty chladicí kapaliny motoru (ECT).P0119 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent
P0121 Výkon snímače polohy škrticí klapky 1P0121 Throttle Position Sensor 1 Performance
P0122 Snímač polohy škrticí klapky 1 obvod nízké napětíP0122 Throttle Position Sensor 1 Circuit Low Voltage
P0123 Snímač polohy škrticí klapky 1 obvod vysokého napětíP0123 Throttle Position Sensor 1 Circuit High Voltage
P0128 Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) pod regulační teplotou termostatuP0128 Engine Coolant Temperature (ECT) Below Thermostat Regulating Temperature
P0131 Nízkonapěťový snímač 1 obvodu HO2SP0131 HO2S Circuit Low Voltage Sensor 1
P0132 Vysokonapěťový senzor 1 obvodu HO2SP0132 HO2S Circuit High Voltage Sensor 1
P0133 Snímač pomalé odezvy HO2S 1P0133 HO2S Slow Response Sensor 1
P0135 Čidlo výkonu ohřívače HO2S 1P0135 HO2S Heater Performance Sensor 1
P0137 Snímač 2 nízkého napětí obvodu HO2SP0137 HO2S Circuit Low Voltage Sensor 2
P0138 Vysokonapěťový senzor 2 obvodu HO2SP0138 HO2S Circuit High Voltage Sensor 2
P0141 Čidlo výkonu ohřívače HO2S 2P0141 HO2S Heater Performance Sensor 2
P015A HO2S zpožděná odezva bohaté na chudou směs 1P015A HO2S Delayed Response Rich to Lean Sensor 1
P015B HO2S zpožděná odezva Lean to Rich Sensor 1P015B HO2S Delayed Response Lean to Rich Sensor 1
P0171 Systém úpravy paliva LeanP0171 Fuel Trim System Lean
P0172 Systém úpravy paliva BohatýP0172 Fuel Trim System Rich
P017C Nízké napětí obvodu snímače teploty hlavy válcůP017C Cylinder Head Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P017D Vysoké napětí obvodu snímače teploty hlavy válcůP017D Cylinder Head Temperature Sensor Circuit High Voltage
P0182 Nízké napětí obvodu snímače teploty palivaP0182 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P0183 Vysoké napětí obvodu snímače teploty palivaP0183 Fuel Temperature Sensor Circuit High Voltage
P0187 snímač teploty paliva 2 obvod nízké napětíP0187 Fuel Temperature Sensor 2 Circuit Low Voltage
P0188 snímač teploty paliva 2 obvod vysokého napětíP0188 Fuel Temperature Sensor 2 Circuit High Voltage
P018B Výkon snímače tlaku palivaP018B Fuel Pressure Sensor Performance
P018C Nízké napětí obvodu snímače tlaku palivaP018C Fuel Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P018D Vysoké napětí obvodu snímače tlaku palivaP018D Fuel Pressure Sensor Circuit High Voltage
P0191 Výkon snímače tlaku palivové lištyP0191 Fuel Rail Pressure Sensor Performance
P0192 Nízké napětí obvodu snímače tlaku palivové lištyP0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P0193 Vysokonapěťový obvod snímače tlaku palivové lištyP0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Voltage
P019F Výkon snímače tlaku v nádrži alternativního palivaP019F Alternative Fuel Tank Pressure Sensor Performance
P01A0 Nízké napětí v obvodu snímače tlaku v alternativní palivové nádržiP01A0 Alternative Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P01A1 Obvod snímače tlaku alternativního paliva Vysoké napětíP01A1 Alternative Fuel Tank Pressure Sensor Circuit High Voltage
P01A4 Výkon snímače tlaku alternativního palivového potrubíP01A4 Alternative Fuel Rail Pressure Sensor Performance
P01A5 Nízké napětí obvodu snímače tlaku v alternativní palivové lištěP01A5 Alternative Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P01A6 Alternativní palivová lišta, obvod snímače vysokého napětíP01A6 Alternative Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Voltage
P01A7 Obvod snímače tlaku alternativního palivového potrubí je nepravidelnýP01A7 Alternative Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Erratic
P01A8 Nízký tlak alternativní palivové lištyP01A8 Alternative Fuel Rail Low Pressure
P01A9 Alternativní palivová lišta Vysoký tlakP01A9 Alternative Fuel Rail High Pressure
P01B5 Výkon snímače teploty alternativní palivové lištyP01B5 Alternative Fuel Rail Temperature Sensor Performance
P01B6 Nízké napětí obvodu snímače teploty alternativní palivové lištyP01B6 Alternative Fuel Rail Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P01B7 Obvod snímače teploty alternativního palivového potrubí Vysoké napětíP01B7 Alternative Fuel Rail Temperature Sensor Circuit High Voltage
P01B8 Obvod snímače teploty alternativní palivové lišty je nepravidelnýP01B8 Alternative Fuel Rail Temperature Sensor Circuit Erratic
P0201 Řídicí obvod vstřikovače 1 válceP0201 Cylinder 1 Injector Control Circuit
P0202 Řídicí obvod vstřikovače 2 válceP0202 Cylinder 2 Injector Control Circuit
P0203 Řídicí obvod vstřikovače 3 válceP0203 Cylinder 3 Injector Control Circuit
P0204 Řídicí obvod vstřikovače 4 válceP0204 Cylinder4 Injector Control Circuit
P0222 Snímač polohy škrticí klapky 2 obvod nízké napětíP0222 Throttle Position Sensor 2 Circuit Low Voltage
P0223 Senzor polohy škrticí klapky 2 obvod vysokého napětíP0223 Throttle Position Sensor 2 Circuit High Voltage
P0231 Nízké napětí řídicího obvodu palivového čerpadlaP0231 Fuel Pump Control Circuit Low Voltage
P0232 Vysoké napětí řídicího obvodu palivového čerpadlaP0232 Fuel Pump Control Circuit High Voltage
P0234 Motor OverboostP0234 Engine Overboost
P0236 Výkon snímače zvýšení výkonu turbodmychadlaP0236 Turbocharger Boost Sensor Performance
P0237 Nízké napětí obvodu snímače zvýšení turbodmychadlaP0237 Turbocharger Boost Sensor Circuit Low Voltage
P0238 Vysokonapěťový obvod snímače zvýšení turbodmychadlaP0238 Turbocharger Boost Sensor Circuit High Voltage
P023F Řídicí obvod palivového čerpadlaP023F Fuel Pump Control Circuit
P0243 Řídicí obvod elektromagnetického ventilu odpadního ventiluP0243 Turbocharger Wastegate Solenoid Valve Control Circuit
P0245 Nízké napětí řídicího obvodu solenoidového ventilu elektromagnetického ventilu turbodmychadlaP0245 Turbocharger Wastegate Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage
P0246 Vysoké napětí řídicího obvodu solenoidového ventilu elektromagnetického ventilu turbodmychadlaP0246 Turbocharger Wastegate Solenoid Valve Control Circuit High Voltage
P0261 Válec 1 Řídicí obvod vstřikovače nízké napětíP0261 Cylinder 1 Injector Control Circuit Low Voltage
P0262 Válec 1 Řídicí obvod vstřikovače Vysoké napětíP0262 Cylinder 1 Injector Control Circuit High Voltage
P0264 Válec 2 Řídicí obvod vstřikovače nízké napětíP0264 Cylinder 2 Injector Control Circuit Low Voltage
P0265 Válec 2 Řídicí obvod vstřikovače Vysoké napětíP0265 Cylinder 2 Injector Control Circuit High Voltage
P0267 Válec 3 Řídicí obvod vstřikovače nízké napětíP0267 Cylinder 3 Injector Control Circuit Low Voltage
P0268 Válec 3 Řídicí obvod vstřikovače Vysoké napětíP0268 Cylinder 3 Injector Control Circuit High Voltage
P0270 Válec 4 Řídicí obvod vstřikovače nízké napětíP0270 Cylinder4 Injector Control Circuit Low Voltage
P0271 Válec 4 Řídicí obvod vstřikovače Vysoké napětíP0271 Cylinder4 Injector Control Circuit High Voltage
P0299 Motor UnderboostP0299 Engine Underboost
P02EE Výkon ovládání vstřikovače 1 válceP02EE Cylinder 1 Injector Control Performance
P02EF Výkon ovládání vstřikovače 2 válceP02EF Cylinder 2 Injector Control Performance
P02F0 Výkon ovládání vstřikovače 3 válceP02F0 Cylinder 3 Injector Control Performance
P02F1 Výkon ovládání vstřikovače 4 válceP02F1 Cylinder 4 Injector Control Performance
P0300 Zjištěno vynechání zapalování motoruP0300 Engine Misfire Detected
P0301 Zjištěno vynechání zapalování válce 1P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Zjištěno vynechání zapalování válce 2P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Zjištěno vynechání zapalování válce 3P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Zjištěno vynechání zapalování u válce 4P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0315 Variace systému polohy klikového hřídele nebyla zjištěnaP0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned
P0324 Výkon systému snímače klepáníP0324 Knock Sensor System Performance
P0325 Snímač klepání 1 obvodP0325 Knock Sensor 1 Circuit
P0326 Výkon snímače klepání 1P0326 Knock Sensor 1 Performance
P0327 Snímač klepání 1 obvod nízké napětíP0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Voltage
P0328 snímač klepání 1 obvod vysokého napětíP0328 Knock Sensor 1 Circuit High Voltage
P0330 Snímač klepání 2 obvodP0330 Knock Sensor 2 Circuit
P0331 Výkon snímače klepání 2P0331 Knock Sensor 2 Performance
P0332 snímač klepání 2 obvod nízké napětíP0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Voltage
P0333 snímač klepání 2 obvod vysokého napětíP0333 Knock Sensor 2 Circuit High Voltage
P0335 Obvod snímače polohy klikového hřídeleP0335 Crankshaft Position Sensor Circuit
P0336 Výkon snímače polohy klikového hřídeleP0336 Crankshaft Position Sensor Performance
P0340 Obvod snímače polohy vačkového hřídele sáníP0340 Intake Camshaft Position Sensor Circuit
P0341 Výkon snímače polohy vačkového hřídele sáníP0341 Intake Camshaft Position Sensor Performance
P034A Snímač polohy klikového hřídele – Nesprávná poloha spouštění motoruP034A Crankshaft Position Sensor – Engine Start Position Incorrect
P034B Snímač polohy klikového hřídele – Nesprávný směr klikového hřídeleP034B Crankshaft Position Sensor – Crankshaft Direction Incorrect
P0351 Řídicí obvod zapalovací cívky 1P0351 Ignition Coil 1 Control Circuit
P0352 Řídicí obvod zapalovací cívky 2P0352 Ignition Coil 2 Control Circuit
P0353 Zapalovací cívka 3 řídicí obvodP0353 Ignition Coil 3 Control Circuit
P0354 Zapalovací cívka 4 řídicí obvodP0354 Ignition Coil 4 Control Circuit
P0365 Obvod snímače polohy vačkového hřídele výfukuP0365 Exhaust Camshaft Position Sensor Circuit
P0366 Výkon snímače polohy vačkového hřídele výfukuP0366 Exhaust Camshaft Position Sensor Performance
P0420 Katalyzátorový systém s nízkou účinnostíP0420 Catalyst System Low Efficiency
P0443 Řídicí obvod elektromagnetického ventilu proplachování emisí z odpařování (EVAP).P0443 Evaporative Emission (EVAP) Purge Solenoid Valve Control Circuit
P0458 Nízkonapěťový řídicí obvod elektromagnetického ventilu pro čištění odpařování emisí (EVAP)P0458 Evaporative Emission (EVAP) Purge Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage
P0459 Řídicí obvod elektromagnetického ventilu odpařování (EVAP) Vysoké napětíP0459 Evaporative Emission (EVAP) Purge Solenoid Valve Control Circuit High Voltage
P0480 Relé 1 řídicího obvodu chladicího ventilátoruP0480 Cooling Fan Relay 1 Control Circuit
P0481 Relé chladicího ventilátoru 2 a 3 řídicí obvodP0481 Cooling Fan Relays 2 and 3 Control Circuit
P050D Studený start Hrubý volnoběhP050D Cold Start Rough Idle
P0545 Snímač teploty výfukových plynů 1 obvod nízké napětíP0545 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Circuit Low Voltage
P0546 Snímač teploty výfukových plynů 1 okruh vysokého napětíP0546 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Circuit High Voltage
P0564 Obvod multifunkčního spínače tempomatuP0564 Cruise Control Multifunction Switch Circuit
P0565 Obvod spínače tempomatuP0565 Cruise Control Switch Circuit
P0567 Spínací obvod obnovení tempomatuP0567 Cruise Control Resume Switch Circuit
P0568 Tempomat nastavit obvod spínačeP0568 Cruise Control Set Switch Circuit
P056C Tempomat Zrušit spínací obvodP056C Cruise Control Cancel Switch Circuit
P0571 Obvod brzdového spínače tempomatuP0571 Cruise Control Brake Switch Circuit
P0572 Brzdový spínač obvod 1 nízké napětíP0572 Brake Switch Circuit 1 Low Voltage
P0573 Brzdový spínač obvod 1 vysoké napětíP0573 Brake Switch Circuit 1 High Voltage
P0575 Počítadlo signálu spínače Cruse Control NesprávnéP0575 Cruse Control Switch Signal Message Counter Incorrect
P057B Výkon snímače polohy brzdového pedáluP057B Brake Pedal Position Sensor Performance
P057C Nízké napětí obvodu snímače polohy brzdového pedáluP057C Brake Pedal Position Sensor Circuit Low Voltage
P057D Vysoké napětí obvodu snímače polohy brzdového pedáluP057D Brake Pedal Position Sensor Circuit High Voltage
P057E Nepravidelný obvod snímače polohy brzdového pedáluP057E Brake Pedal Position Sensor Circuit Erratic
P0580 Obvod multifunkčního spínače tempomatu nízké napětíP0580 Cruise Control Multifunction Switch Circuit Low Voltage
P0581 Tempomat Multifunkční spínač obvodu vysokého napětíP0581 Cruise Control Multifunction Switch Circuit High Voltage
P058A Výkon modulu snímače baterieP058A Battery Sensor Module Performance
P058B Výkon monitorování proudu modulu snímače baterieP058B Battery Sensor Module Current Monitoring Performance
P058C Výkon monitorování teploty modulu snímače baterieP058C Battery Sensor Module Temperature Monitoring Performance
P058D Výkon monitorování napětí modulu snímače baterieP058D Battery Sensor Module Voltage Monitoring Performance
P058E Teplota modulu snímače baterie je příliš vysokáP058E Battery Sensor Module Temperature Too High
P058F Teplota modulu snímače baterie je příliš nízkáP058F Battery Sensor Module Temperature Too Low
P0597 Řídicí obvod ohřívače termostatu chladicí kapaliny motoruP0597 Engine Coolant Thermostat Heater Control Circuit
P0598 Nízké napětí řídicího obvodu ohřívače chladicí kapaliny motoruP0598 Engine Coolant Thermostat Heater Control Circuit Low Voltage
P0599 Vysoké napětí řídicího obvodu ohřívače chladicí kapaliny motoruP0599 Engine Coolant Thermostat Heater Control Circuit High Voltage
P0601 Výkon paměti řídicího modulu pouze pro čtení (ECM)P0601 Control Module Read Only Memory Performance(ECM)
P0602 Řídicí modul není naprogramován (ECM)P0602 Control Module Not Programmed(ECM)
P0603 Reset dlouhodobé paměti řídicího modulu (ECM)P0603 Control Module Long Term Memory Reset(ECM)
P0604 Výkon paměti s náhodným přístupem řídicího modulu (ECM)P0604 Control Module Random Access Memory Performance(ECM)
P0606 Výkon procesoru řídicího modulu (ECM)P0606 Control Module Processor Performance(ECM)
P0615 Řídicí obvod relé spouštěčeP0615 Starter Relay Control Circuit
P0616 Nízké napětí řídicího obvodu spouštěcího reléP0616 Starter Relay Control Circuit Low Voltage
P0617 Startovací relé řídicí obvod vysokého napětíP0617 Starter Relay Control Circuit High Voltage
P0621 Obvod L-svorky generátoruP0621 Generator L-Terminal Circuit
P0622 Obvod F-svorky generátoruP0622 Generator F-Terminal Circuit
P0627 Okruh aktivace palivového čerpadlaP0627 Fuel Pump Enable Circuit
P0628 palivové čerpadlo povolit obvod nízké napětíP0628 Fuel Pump Enable Circuit Low Voltage
P0629 Palivové čerpadlo Povolit obvod vysokého napětíP0629 Fuel Pump Enable Circuit High Voltage
P062B Řídicí modul vstřikování paliva Výkon řízení (ECM)P062B Control Module Fuel Injector Control Performance(ECM)
P062F Výkon dlouhodobé paměti řídicího modulu (ECM)P062F Control Module Long Term Memory Performance(ECM)
P0630 VIN není naprogramováno nebo se neshoduje – Řídicí modul motoru (ECM)P0630 VIN Not Programmed or Mismatched – Engine Control Module (ECM)
P0641 5V referenční 1 obvodP0641 5V Reference 1 Circuit
P064D Výkon obvodu systému řídicího modulu HO2S 1P064D Control Module HO2S 1 System Circuitry Performance
P0650 Kontrolní obvod poruchy (MIL).P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
P0651 5V referenční 2 obvodP0651 5V Reference 2 Circuit
P0685 Ovládací obvod zapalovacího relé motoruP0685 Engine Controls Ignition Relay Control Circuit
P0686 Nízké napětí řídicího obvodu zapalovacího relé otoruP0686 Engine Controls Ignition Relay Control Circuit Low Voltage
P0687 ovládání motoru zapalovací relé řídicí obvod vysokého napětíP0687 Engine Controls Ignition Relay Control Circuit High Voltage
P0689 Obvod zpětné vazby zapalovacího relé s nízkým napětímP0689 Engine Controls Ignition Relay Feedback Circuit Low Voltage
P0690 Vysokonapěťový obvod zpětné vazby relé zapalováníP0690 Engine Controls Ignition Relay Feedback Circuit High Voltage
P0691 Relé 1 řídicího obvodu chladicího ventilátoru nízké napětíP0691 Cooling Fan Relay 1 Control Circuit Low Voltage
P0692 Relé 1 řídicího obvodu chladicího ventilátoru vysokého napětíP0692 Cooling Fan Relay 1 Control Circuit High Voltage
P0693 Relé 2 a 3 řídicího obvodu nízkého napětíP0693 Cooling Fan Relays 2 and 3 Control Circuit Low Voltage
P0694 Relé 2 a 3 řídicího obvodu vysokého napětíP0694 Cooling Fan Relays 2 and 3 Control Circuit High Voltage
P0697 5V referenční 3 obvodP0697 5V Reference 3 Circuit
P06A3 5V referenční 4 obvodP06A3 5V Reference 4 Circuit
P06B6 Výkon procesoru 1 snímače klepání řídicího moduluP06B6 Control Module Knock Sensor Processor 1 Performance
P06B7 Výkon procesoru 2 snímače klepání řídicího moduluP06B7 Control Module Knock Sensor Processor 2 Performance
P06D2 5V referenční 5 obvodP06D2 5V Reference 5 Circuit
P06DA Řídicí obvod elektromagnetického ventilu pro řízení tlaku motorového olejeP06DA Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve Control Circuit
P06DB Nízké napětí řídicího obvodu elektromagnetického ventilu řízení tlaku motorového olejeP06DB Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage
P06DC Vysoké napětí řídicího obvodu elektromagnetického ventilu řízení tlaku motorového olejeP06DC Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve Control Circuit High Voltage
P06DD Elektromagnetický ventil řízení tlaku motorového oleje zaseknutýP06DD Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve Stuck Off
P06DE Elektromagnetický ventil řízení tlaku motorového oleje zaseknutýP06DE Engine Oil Pressure Control Solenoid Valve Stuck On
P0700 Řídicí modul převodovky požaduje osvětlení MILP0700 Transmission Control Module Requested MIL Illumination
P0703 Počítadlo signálu brzdového spínače je nesprávnéP0703 Brake Switch Signal Message Counter Incorrect
P0703 Počítadlo signálu brzdového spínače je nesprávnéP0703 Brake Switch Signal Message Counter Incorrect
P0856 Požadavek na točivý moment řízení trakce Počítadlo zpráv chybnéP0856 Traction Control Torque Request Signal Message Counter Incorrect
P0881 Výkon napájecího napětí Modul řízení převodovky (TCM).P0881 Transmission Control Module (TCM) Supply Voltage Performance
P0882 Řídicí modul převodovky (TCM) Nízké napětí napájecího obvoduP0882 Transmission Control Module (TCM) Supply Voltage Circuit Low Voltage
P1000 Řídicí modul řídicího modulu palivového čerpadla Reset Counter message Counter NesprávnéP1000 Fuel Pump Driver Control Module Reset Count Message Counter Incorrect
P1001 Systémové signály odpařování emisí (EVAP) Nesprávné počítadlo zprávP1001 Evaporative Emission (EVAP) System Signals Message Counter Incorrect
P1002 Napěťový výkon řídicího modulu řídicího modulu palivového čerpadlaP1002 Fuel Pump Driver Control Module System Voltage Performance
P1003 Signály složení paliva Nesprávné počítadlo zprávP1003 Fuel Composition Signals Message Counter Incorrect
P1005 Řídicí modul ovladače palivového čerpadla Povolit příliš mnoho resetůP1005 Fuel Pump Driver Control Module Enable Too Many Resets
P1007 Řídicí modul řídicího modulu palivového čerpadla Zapalování zapnuto/startovat obvod vysokého napětíP1007 Fuel Pump Driver Control Module Ignition On/Start Switch Circuit High Voltage
P1008 Příkazový signál obtokového ventilu chladicí kapaliny motoru Počítadlo zpráv NesprávnéP1008 Engine Coolant Bypass Valve Command Signal Message Counter Incorrect
P1009 Řidič řídicího modulu palivového čerpadla Teplota vysokého signálu Počítadlo zpráv NesprávnéP1009 Fuel Pump Driver Control Module Temperature High Signal Message Counter Incorrect
P100A Signál řízení přeplňování turbodmychadla Nesprávné počitadlo zprávP100A Turbocharger Boost Control Signal Message Counter Incorrect
P100E Signál polohy pedálu akcelerátoru Počítadlo zpráv NesprávnéP100E Accelerator Pedal Position Signal Message Counter Incorrect
P103B Výkon snímacího obvodu napájecího napětí ohřívače HO2SP103B HO2S Heater Supply Voltage Sensing Circuit Performance
P103C Nízké napětí snímacího obvodu napájecího napětí ohřívače HO2SP103C HO2S Heater Supply Voltage Sensing Circuit Low Voltage
P103D Počítadlo řídicího signálu čerpadla chladicí kapaliny motoru je nesprávnéP103D Engine Coolant Pump Control Signal Message Counter Incorrect
P103E Řídicí signál čerpadla přídavného chladiva Počítadlo zpráv nesprávnéP103E Auxiliary Coolant Pump Control Signal Message Counter Incorrect
P10B6 Snímač hmotnostního průtoku vzduchu Signály nasávaného vzduchu Počítadlo zpráv Nesprávné svod 1P10B6 Mass Air Flow Sensor Intake Air Signals Message Counter Incorrect Bank 1
P10B7 Snímač hmotnostního průtoku vzduchu Signály nasávaného vzduchu Zpráva Počítadlo nesprávně – řada 2P10B7 Mass Air Flow Sensor Intake Air Signals Message Counter Incorrect Bank 2
P10B8 Snímač hmotnostního průtoku vzduchu Senzor barometrického tlaku Signál zprávy Počítadlo nesprávné – svod 2P10B8 Mass Air Flow Sensor Barometric Pressure Sensor Signal Message Counter Incorrect Bank 2
P10B9 Snímač hmotnostního průtoku vzduchu Senzor barometrického tlaku Signál zprávy Počítadlo nesprávné – svod 1P10B9 Mass Air Flow Sensor Barometric Pressure Sensor Signal Message Counter Incorrect Bank 1
P10BF Obtokový ventil chladicí kapaliny motoru Sekundární povelový signál Čítač zpráv NesprávnéP10BF Engine Coolant Bypass Valve Secondary Command Signal Message Counter Incorrect
P10C6 Stavový signál diagnostiky motoru Počítadlo chybnéP10C6 Engine Diagnostic Status Signal Message Counter Incorrect
P10C7 Počítadlo hlášení řídicího systému redukčního činidla je nesprávnéP10C7 Reductant Control System Signal Message Counter Incorrect
P10C8 Počítadlo signálu teploty redukčního činidla NesprávnéP10C8 Reductant Temperature Signal Message Counter Incorrect
P10F5 EVAP Počítadlo stavu čerpadla pro čištění NesprávnéP10F5 EVAP Purge Pump Status Message Counter Incorrect
P1100 Čidlo hladiny paliva 2 Počítadlo hlášení signálu NesprávnéP1100 Fuel Level Sensor 2 Signal Message Counter Incorrect
P1101 Výkon systému průtoku nasávaného vzduchuP1101 Intake Air Flow System Performance
P1103 Počítadlo signálu vody v palivu NesprávnéP1103 Water in Fuel Signal Message Counter Incorrect
P111E Snímač teploty chladicí kapaliny motoru (ECT) není věrohodnýP111E Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Not Plausible
P111F Čidlo teploty paliva 1 – Čidlo teploty paliva 2 NepravděpodobnéP111F Fuel Temperature Sensor 1 – Fuel Temperature Sensor 2 Not Plausible
P111F Čidlo teploty paliva 1 – Čidlo teploty paliva 2 NepravděpodobnéP111F Fuel Temperature Sensor 1 – Fuel Temperature Sensor 2 Not Plausible
P1133 HO2S nedostatečné spínací čidlo 1P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1
P113B Snímač teploty výfukových plynů 1 NepravděpodobnéP113B Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Not Plausible
P113C Snímač teploty výfukových plynů 2 NepravděpodobnéP113C Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Not Plausible
P1178 Řídicí modul řídicího modulu palivového čerpadla Snímač 1 vnitřního napájecího okruhuP1178 Fuel Pump Driver Control Module Sensor 1 Internal Supply Circuit
P1179 Řídicí modul řídicího modulu palivového čerpadla Sensor 2 Vnitřní napájecí obvodP1179 Fuel Pump Driver Control Module Sensor 2 Internal Supply Circuit
P117A Signál ventilu chladicí kapaliny bloku motoru Nesprávné počitadlo zprávP117A Engine Block Coolant Valve Signal Message Counter Incorrect
P11DF Řídicí obvod elektromagnetického ventilu alternativního regulátoru tlaku palivaP11DF Alternative Fuel Pressure Regulator Solenoid Valve Control Circuit
P11E0 Nízké napětí řídicího obvodu elektromagnetického ventilu regulátoru tlaku palivaP11E0 Alternative Fuel Pressure Regulator Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage
P11E1 Alternativní regulátor tlaku paliva Obvod řízení elektromagnetického ventilu Vysoké napětíP11E1 Alternative Fuel Pressure Regulator Solenoid Valve Control Circuit High Voltage
P11E4 Solenoidový ventil alternativního regulátoru tlaku paliva překročil kontrolní limity – Příliš nízký tlakP11E4 Alternative Fuel Pressure Regulator Solenoid Valve Exceeded Control Limits -Pressure Too Low
P11E5 Solenoidový ventil alternativního regulátoru tlaku paliva překročil kontrolní limity – Příliš vysoký tlakP11E5 Alternative Fuel Pressure Regulator Solenoid Valve Exceeded Control Limits -Pressure Too High
P11E9 Systém úpravy alternativního paliva LeanP11E9 Alternative Fuel Trim System Lean
P11EA Alternativní systém úpravy paliva BohatýP11EA Alternative Fuel Trim System Rich
P11EF Dolní limit systému alternativní úpravy paliva za katalyzátoremP11EF Post Catalyst Alternative Fuel Trim System Low Limit
P11F0 Horní limit systému alternativní úpravy paliva za katalyzátoremP11F0 Post Catalyst Alternative Fuel Trim System High Limit
P11FF Povelový signál palivového čerpadla Počítadlo zpráv NesprávnéP11FF Fuel Pump Command Signal Message Counter Incorrect
P1200 Snímač hladiny paliva 1 Počítadlo hlášení signálu NesprávnéP1200 Fuel Level Sensor 1 Signal Message Counter Incorrect
P120F Zjištěna netěsnost uzavíracího ventilu alternativní palivové nádržeP120F Alternative Fuel Tank Cut-Off Valve Leak Detected
P121A Řídicí obvod napájecího napětí snímače hmotnostního průtoku vzduchu (MAF).P121A Mass Air Flow (MAF) Sensor Supply Voltage Control Circuit
P121B Hmotnostní průtok vzduchu (MAF) Senzor napájecího napětí řídicího obvodu nízkého napětíP121B Mass Air Flow (MAF) Sensor Supply Voltage Control Circuit Low Voltage
P121C Hmotnostní průtok vzduchu (MAF) Senzor napájecího napětí řídicího obvodu Vysoké napětíP121C Mass Air Flow (MAF) Sensor Supply Voltage Control Circuit High Voltage
P123D Válec 1 Alternativní palivový vstřikovač, vysoký řídicí obvod zkratován k řídicímu obvoduP123D Cylinder 1 Alternative Fuel Injector High Control Circuit Shorted to Control Circuit
P123E Válec 2 Alternativní palivový vstřikovač Vysoký řídicí obvod zkratován k řídicímu obvoduP123E Cylinder 2 Alternative Fuel Injector High Control Circuit Shorted to Control Circuit
P123F Válec 3 Alternativní palivový vstřikovač Vysoký řídicí obvod zkratován k řídicímu obvoduP123F Cylinder 3 Alternative Fuel Injector High Control Circuit Shorted to Control Circuit
P1248 Válec 1 Vstřikovač Vysokého řídicího obvodu zkratován na řídicí obvodP1248 Cylinder 1 Injector High Control Circuit Shorted to Control Circuit
P1249 Válec 2 Injektor High Control Circuit zkratovaný na řídicí obvodP1249 Cylinder 2 Injector High Control Circuit Shorted to Control Circuit
P124A Válec 3 Vysoký řídicí obvod vstřikovače zkratován na řídicí obvodP124A Cylinder 3 Injector High Control Circuit Shorted to Control Circuit
P124B Cylinder4 Injector High Control Circuit shorted to control circuitP124B Cylinder4 Injector High Control Circuit Shorted to Control Circuit
P1255 Vysoká teplota ovladače řídicího modulu palivového čerpadlaP1255 Fuel Pump Control Module Driver High Temperature
P125F Zjištěna vnitřní netěsnost alternativního regulátoru tlaku palivaP125F Alternative Fuel Pressure Regulator Internal Leak Detected
P1267 Válec 4 Alternativní palivový vstřikovač, vysoký řídicí obvod zkratovaný k řídicímu obvoduP1267 Cylinder 4 Alternative Fuel Injector High Control Circuit Shorted to Control Circuit
P126E Výkon snímače 1 teploty palivové lištyP126E Fuel Rail Temperature Sensor 1 Performance
P126F Výkon snímače 2 teploty palivové lištyP126F Fuel Rail Temperature Sensor 2 Performance
P127C Nízkonapěťový obvod snímače 2 tlaku palivové lištyP127C Fuel Rail Pressure Sensor 2 Circuit Low Voltage
P128A Snímač tlaku 1 vnitřního výkonu palivové lištyP128A Fuel Rail Pressure Sensor 1 Internal Performance
P128B Snímač tlaku palivové lišty 2 Vnitřní výkonP128B Fuel Rail Pressure Sensor 2 Internal Performance
P128C Čidlo teploty palivové lišty 1 Počítadlo hlášení signálu je nesprávnéP128C Fuel Rail Temperature Sensor 1 Signal Message Counter Incorrect
P128D Snímač teploty palivové lišty 2 Počítadlo hlášení signálu je nesprávnéP128D Fuel Rail Temperature Sensor 2 Signal Message Counter Incorrect
P128F Signály 1 a 2 tlakových snímačů palivové lišty Počítadlo zpráv NesprávnéP128F Fuel Rail Pressure Sensors 1 and 2 Signals Message Counter Incorrect
P1290 Zpětná vazba systému alternativního paliva k výkonu příkazového signálu ECMP1290 Alternative Fuel System Feedback to ECM Command Signal Performance
P129D Řídicí modul řídicího modulu palivového čerpadla Zapalování/spouštěcí obvod nízké napětíP129D Fuel Pump Driver Control Module Ignition On/Start Switch Circuit Low Voltage
P129E Počítadlo hlášení řídicího modulu palivového čerpadla je nesprávnéP129E Fuel Pump Driver Control Module Signal Message Counter Incorrect
P12A6 Řídicí modul ovladače palivového čerpadla povolit výkon obvoduP12A6 Fuel Pump Driver Control Module Enable Circuit Performance
P12A8 Stavový signál řízení palivového čerpadla Počítadlo zpráv nesprávnéP12A8 Fuel Pump Control Status Signal Message Counter Incorrect
P12AA Válec 1 Alternativní palivový vstřikovač, vysoký řídicí obvod, nízké napětíP12AA Cylinder 1 Alternative Fuel Injector High Control Circuit Low Voltage
P12AB Válec 1 Alternativní vstřikovač paliva Vysoké napětí řídicího obvoduP12AB Cylinder 1 Alternative Fuel Injector High Control Circuit High Voltage
P12AD Válec 2 Alternativní vstřikovač paliva, vysoký řídicí obvod, nízké napětíP12AD Cylinder 2 Alternative Fuel Injector High Control Circuit Low Voltage
P12CF Válec 2 Alternativní palivový vstřikovač Vysokého napětí řídicího obvoduP12CF Cylinder 2 Alternative Fuel Injector High Control Circuit High Voltage
P12D1 Válec 3 Alternativní palivový vstřikovač, vysoký řídicí obvod nízké napětíP12D1 Cylinder 3 Alternative Fuel Injector High Control Circuit Low Voltage
P12D2 Válec 3 Alternativní palivový vstřikovač Vysokého napětí řídicího obvoduP12D2 Cylinder 3 Alternative Fuel Injector High Control Circuit High Voltage
P12D4 Válec 4 Alternativní palivový vstřikovač Vysoký řídicí obvod Nízké napětíP12D4 Cylinder 4 Alternative Fuel Injector High Control Circuit Low Voltage
P12D5 Válec 4 Alternativní palivový vstřikovač Vysokého napětí řídicího obvoduP12D5 Cylinder 4 Alternative Fuel Injector High Control Circuit High Voltage
P130F Signál napěťového signálu zapnutí/startování zapalování je nesprávnýP130F Ignition On/Start Voltage Signal Message Counter Incorrect
P135A Napájecí napětí zapalovací cívky, řada obvodů 1P135A Ignition Coil Supply Voltage Circuit Bank 1
P135C Chladicí ventilátor 1 Stavové signály Nesprávné počitadlo zprávP135C Cooling Fan 1 Status Signals Message Counter Incorrect
P135D Chladicí ventilátor 2 Stavové signály Nesprávné počitadlo zprávP135D Cooling Fan 2 Status Signals Message Counter Incorrect
P135E Chladicí ventilátor 3 Stavové signály Nesprávné počitadlo zprávP135E Cooling Fan 3 Status Signals Message Counter Incorrect
P135F Chladicí ventilátor 4 Stavové signály Zpráva Počítadlo nesprávnéP135F Cooling Fan 4 Status Signals Message Counter Incorrect
P1436 Počítadlo teplotního signálu řídicího modulu snímače teploty je nesprávnéP1436 Particulate Matter Sensor Control Module Temperature Signal Message Counter Incorrect
P143A Řídicí systém redukčního činidla Diagnostický signál počítadla zpráv NesprávnéP143A Reductant Control System Diagnostic Signal Message Counter Incorrect
P143B Informace o řídicím systému redukčního činidla Počítadlo zpráv signálu je nesprávnéP143B Reductant Control System Information Signal Message Counter Incorrect
P1472 Počítadlo signálu snímače pevných částic NesprávnéP1472 Particulate Matter Sensor Signal Message Counter Incorrect
P1485 Výstupní obvod chladicího ventilátoruP1485 Cooling Fan Output Circuit
P1486 Výstupní obvod chladicího ventilátoru nízké napětíP1486 Cooling Fan Output Circuit Low Voltage
P1487 Výstupní obvod chladicího ventilátoru Vysoké napětíP1487 Cooling Fan Output Circuit High Voltage
P14A0 Chladič plnicího vzduchu Stavový signál čerpadla chladicí kapaliny Počítadlo zpráv NesprávnéP14A0 Charge Air Cooler Coolant Pump Status Signal Message Counter Incorrect
P14B6 Počítadlo hlášení snímače hmotnostního průtoku vzduchu je nesprávnéP14B6 Mass Air Flow Sensor Signal Message Counter Incorrect
P14BD Počítadlo signálu snímače hmotnostního průtoku vzduchu Nesprávně svod 2P14BD Mass Air Flow Sensor Signal Message Counter Incorrect Bank 2
P14CD Řídicí modul palivového čerpadla Konfigurace řídicího modulu Příkazový signál 1 Nesprávné počítadlo zprávP14CD Fuel Pump Driver Control Module Configuration Command Signal 1 Message Counter Incorrect
P14CE Řídicí modul řídicího modulu palivového čerpadla Konfigurace Stavový signál Počítadlo zpráv NesprávnéP14CE Fuel Pump Driver Control Module Configuration Status Signal Message Counter Incorrect
P14D4 Povelový signál řídicího modulu ovladače palivového čerpadla 2 Nesprávné počitadlo zprávP14D4 Fuel Pump Driver Control Module Configuration Command Signal 2 Message Counter Incorrect
P14D5 Povelový signál řídicího modulu ovladače palivového čerpadla 3 Nesprávné počitadlo zprávP14D5 Fuel Pump Driver Control Module Configuration Command Signal 3 Message Counter Incorrect
P14D6 Povelový signál konfigurace řídicího modulu ovladače palivového čerpadla 5 Nesprávné počitadlo zprávP14D6 Fuel Pump Driver Control Module Configuration Command Signal 5 Message Counter Incorrect
P150C Řídicí modul převodovky Signál požadavku na otáčky motoru Nesprávné počítadlo zprávP150C Transmission Control Module Engine Speed Request Signal Message Counter Incorrect
P1516 Ovládání pohonu škrticí klapky (TAC) Modul Výkon polohy ovladače škrticí klapkyP1516 Throttle Actuator Control (TAC) Module Throttle Actuator Position Performance
P151A Řízení akčního členu škrticí klapky (TAC) Signál zprávy Počítadlo nesprávnéP151A Throttle Actuator Control (TAC) Signal Message Counter Incorrect
P151D Řídicí modul převodovky Požadavek na vypnutí motoru Počítadlo zpráv NesprávnéP151D Transmission Control Module Engine Shutdown Request Signal Message Counter Incorrect
P153C Počítadlo signálu rychlosti motoru je nesprávnéP153C Engine Speed Signal Message Counter Incorrect
P153D Požadavek na signál točivého momentu řidiče Počítadlo chybnéP153D Driver Torque Request Signal Message Counter Incorrect
P1553 DC/DC konvertor Výstupní napětí Signál Zpráva Counter NesprávnéP1553 DC/DC Converter Output Voltage Signal Message Counter Incorrect
P1553 Snímání vzdálenosti Signál Tempomat Zpráva Counter NesprávnéP1553 Distance Sensing Cruise Control Signal Message Counter Incorrect
P155A Stav spínače tempomatu NeurčenoP155A Cruise Control Switch State Undetermined
P155B Tempomat Set/Coast Switch 2 CircuitP155B Cruise Control Set/Coast Switch 2 Circuit
P155C Spínač obnovení/zrychlení tempomatu 2 obvodP155C Cruise Control Resume/Acceleration Switch 2 Circuit
P155D Počítadlo zpráv Hill Descent Control NesprávnéP155D Hill Descent Control Message Counter Incorrect
P155E DC/DC konvertor Výstupní napěťový signál Počítadlo zpráv NesprávnéP155E DC/DC Converter Output Voltage Signal Message Counter Incorrect
P156E Převodník DC/DC Klika signálu Počítadlo zpráv NesprávnéP156E DC/DC Converter Crank Signal Message Counter Incorrect
P157A Řídicí modul řídicího modulu palivového čerpadla Senzor napájecího napětí Relé zpětné vazby Vysoké napětíP157A Fuel Pump Driver Control Module Sensor Supply Voltage Relay Feedback Circuit High Voltage
P158A Nesprávná kalibrace tempomatuP158A Cruise Control Calibration Incorrect
P1591 Řídicí modul karoserie Požadavek na signál rychlosti motoru Počítadlo zpráv nesprávnéP1591 Body Control Module Engine Speed Request Signal Message Counter Incorrect
P15A3 Přepínač Stop/Start Volba obvodu Signál počítadla zpráv NesprávnéP15A3 Stop/Start Select Switch Circuit Signal Message Counter Incorrect
P15B0 Řídicí modul vstřikovače paliva Požadované osvětlení SVSP15B0 Fuel Injector Control Module Requested SVS Illumination
P15E0 Alternativní povelový signál vstřikovače paliva Počítadlo zpráv NesprávnéP15E0 Alternative Fuel Injector Command Signal Message Counter Incorrect
P15E1 Příkazový signál systému alternativního paliva Počítadlo zpráv nesprávnéP15E1 Alternative Fuel System Command Signal Message Counter Incorrect
P15E2 Požadavek na signál alternativního palivového systému Počítadlo zpráv nesprávnéP15E2 Alternative Fuel System Request Signal Message Counter Incorrect
P15F2 Povelový signál točivého momentu motoru Počítadlo zpráv NesprávnéP15F2 Engine Torque Command Signal Message Counter Incorrect
P15F6 Přední řídicí modul detekce objektu Signál požadavku na točivý moment zprávy Počítadlo nesprávnéP15F6 Front Object Detection Control Module Torque Request Signal Message Counter Incorrect
P15F8 Automatické brždění Požadavek na točivý moment motoru Počítadlo zpráv NesprávnéP15F8 Automatic Braking Engine Torque Request Signal Message Counter Incorrect
P15F9 Hybridní/EV systém Řízení otáček motoru Požadavek na zásah Typ signálu Počítadlo zpráv NesprávnéP15F9 Hybrid/EV System Engine Speed Control Intervention Request Type Signal Message Counter Incorrect
P15FA Stavový signál prokluzu kola Počítadlo zpráv NesprávnéP15FA Wheel Slip Status Signal Message Counter Incorrect
P15FB Počítadlo signálu snímače polohy brzdového pedálu NesprávnéP15FB Brake Pedal Position Sensor Signal Message Counter Incorrect
P15FF Počítadlo signálu snímače baterie NesprávnéP15FF Battery Sensor Signal Message Counter Incorrect
P160D Byla zjištěna nesprávná kalibrace motoruP160D Incorrect Engine Calibration Detected
P160E Monitorování kalibrace motoru není naprogramovánoP160E Engine Calibration Monitoring Not Programmed
P162B Vzdálený signál omezení rychlosti vozidla Počítadlo zpráv je nesprávnéP162B Remote Vehicle Speed Limiting Signal Message Counter Incorrect
P162C Obvod spínače omezení rychlosti/výstrahy vozidlaP162C Vehicle Speed Limiting/Warning Switch Circuit
P163A Regulátor tlaku paliva 1 řídicího modulu Výkon obvodu řídicího systémuP163A Control Module Fuel Pressure Regulator 1 Control System Circuitry Performance
P165C Referenční napětí stavové zprávy snímače NesprávnéP165C Sensor Reference Voltage Status Message Counter Incorrect
P166F Informace generátoru nejsou naprogramovány Řídicí modul motoru (ECM)P166F Generator Information Not Programmed Engine Control Module (ECM)
P167F Počítadlo signálu napětí baterie NesprávnéP167F Battery Voltage Signal Message Counter Incorrect
P1682 Obvod spínače 1 zapalování 2P1682 Ignition 1 Switch Circuit 2
P1687 Ovladač řídicího modulu vstřikovače paliva se zaseklP1687 Fuel Injector Control Module Driver Stuck On
P16A0 Nízké napětí komunikačního obvodu snímače polohy škrticí klapkyP16A0 Throttle Position Sensor Communication Circuit Low Voltage
P16A1 Komunikační obvod snímače polohy škrticí klapky Vysoké napětíP16A1 Throttle Position Sensor Communication Circuit High Voltage
P16A2 Výkon komunikačního obvodu snímače polohy škrticí klapkyP16A2 Throttle Position Sensor Communication Circuit Performance
P16A7 Obvod zpětné vazby relé zapalování motoru 2P16A7 Engine Controls Ignition Relay Feedback Circuit 2
P16AF Motor Controls Relé zpětné vazby, obvod 2, nízké napětíP16AF Engine Controls Ignition Relay Feedback Circuit 2 Low Voltage
P16B3 Řízení motoru zapalovací relé, obvod zpětné vazby 2, vysoké napětíP16B3 Engine Controls Ignition Relay Feedback Circuit 2 High Voltage
P16D4 Nízké napětí obvodu modulu snímače baterieP16D4 Battery Sensor Module Circuit Low Voltage
P16D5 Vysoké napětí obvodu modulu snímače baterieP16D5 Battery Sensor Module Circuit High Voltage
P16D6 Nízký proud modulu snímače baterieP16D6 Battery Sensor Module Current Low
P16D7 Řídicí obvod řídicího modulu snímače napájecího napětí řídicího modulu palivového čerpadlaP16D7 Fuel Pump Driver Control Module Sensor Supply Voltage Relay Control Circuit
P16D8 Řídicí modul řídicího modulu palivového čerpadla Senzor napájecího napětí relé řídicího obvodu nízkého napětíP16D8 Fuel Pump Driver Control Module Sensor Supply Voltage Relay Control Circuit Low Voltage
P16D9 Řídicí modul řídicího modulu palivového čerpadla Senzor napájecího napětí reléového řídicího obvodu vysokého napětíP16D9 Fuel Pump Driver Control Module Sensor Supply Voltage Relay Control Circuit High Voltage
P16DC Battery Sensor Monitor Výkon časovačeP16DC Battery Sensor Monitor Timer Performance
P16DD Vysoký proud modulu snímače baterieP16DD Battery Sensor Module Current High
P16DE Nízké napětí vnitřního teplotního obvodu snímače baterieP16DE Battery Sensor Internal Temperature Circuit Low Voltage
P16DF Vysokonapěťový obvod vnitřního teplotního snímačeP16DF Battery Sensor Internal Temperature Circuit High Voltage
P16E1 Paměť s náhodným přístupem (RAM) modulu bateriového snímačeP16E1Battery Sensor Module Random Access Memory (RAM)
P16E2 Modul snímače baterie Paměť pouze pro čtení (ROM)P16E2 Battery Sensor Module Read Only Memory (ROM)
P16E3 Nekompatibilní diagnostika dat modulu snímače baterieP16E3 Battery Sensor Module Data Incompatible Diagnostic
P16E4 Komunikační obvod snímače 3 Nízké napětíP16E4 Sensor Communication Circuit 3 Low Voltage
P16E5 Komunikační obvod snímače 3 Vysoké napětíP16E5 Sensor Communication Circuit 3 High Voltage
P16E8 Počitadlo hlášení relé zapalování řídicích prvků motoru NesprávnéP16E8 Engine Controls Ignition Relay Signal Message Counter Incorrect
P16F3 Výkon redundantní paměti řídicího modulu (ECM)P16F3 Control Module Redundant Memory Performance(ECM)
P16FF Řízení motoru Požadavek na signál zapalovacího relé Čítač zpráv nesprávnýP16FF Engine Controls Ignition Relay Request Signal Message Counter Incorrect
P175F Počítadlo signálu snímače zrychlení je nesprávnéP175F Acceleration Sensor Signal Message Counter Incorrect
P1761 Počítadlo hlášení přepínání nahoru a dolů je nesprávnéP1761 Up and Down Shift Switch Signal Message Counter Incorrect
P1762 Přepínač režimu přenosu signálu Počítadlo zpráv nesprávnéP1762 Transmission Mode Switch Signal Message Counter Incorrect
P1775 Požadavek na přenosový rozsah signálu Počítadlo zpráv NesprávnéP1775 Transmission Range Request Signal Message Counter Incorrect
P179B Přenosový rozsah Stav příkazového signálu Počítadlo zpráv NesprávnéP179B Transmission Range State Command Signal Message Counter Incorrect
P188B Počítadlo signálu přenosového rozsahu NesprávnéP188B Transmission Range Signal Message Counter Incorrect
P189C Povelová zpráva o dosahu převodovky VýkonP189C Transmission Range Command Message Performance
P18EF Plynule proměnný převodový poměr točivého momentu Signál počítadla zpráv NesprávnéP18EF Continuously Variable Transmission Torque Ratio Signal Message Counter Incorrect
P2032 Snímač teploty výfukových plynů, 2 okruh, nízké napětíP2032 Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Circuit Low Voltage
P2033 Snímač teploty výfukových plynů, 2 okruh, vysoké napětíP2033 Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Circuit High Voltage
P2080 Výkon snímače 1 teploty výfukových plynůP2080 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Performance
P2081 Snímač teploty výfukových plynů 1 okruh přerušovanýP2081 Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent
P2084 Výkon snímače 2 teploty výfukových plynůP2084 Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Performance
P2085 Snímač teploty výfukových plynů 2 Obvod přerušovanýP2085 Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent
P2088 Nízké napětí ovládacího obvodu elektromagnetického ventilu ovládacího obvodu vačkového hřídele sáníP2088 Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage
P2089 Vysokonapěťový ovládací obvod elektromagnetického ventilu ovladače polohy vačkového hřídele sáníP2089 Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit High Voltage
P2090 Nízké napětí ovládacího obvodu elektromagnetického ventilu ovladače polohy vačkového hřídele výfukuP2090 Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit Low Voltage
P2091 Vysokonapěťový ovládací obvod elektromagnetického ventilu ovladače polohy vačkového hřídele výfukuP2091 Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Control Circuit High Voltage
P2096 Dolní limit systému úpravy paliva za katalyzátoremP2096 Post Catalyst Fuel Trim System Low Limit
P2097 Vysoký limit systému úpravy paliva za katalyzátoremP2097 Post Catalyst Fuel Trim System High Limit
P2101 Výkon polohy ovladače škrticí klapkyP2101 Throttle Actuator Position Performance
P2119 Výkon v uzavřené poloze škrticí klapkyP2119 Throttle Closed Position Performance
P2122 Nízké napětí obvodu snímače 1 polohy pedálu akcelerátoru (APP).P2122 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit Low Voltage
P2123 Vysokonapěťový obvod snímače 1 polohy pedálu akcelerátoru (APP)P2123 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit High Voltage
P2127 Nízké napětí, obvod snímače 2 polohy pedálu akcelerátoru (APP).P2127 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit Low Voltage
P2128 Snímač polohy pedálu akcelerátoru (APP) 2 obvod vysokého napětíP2128 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit High Voltage
P2135 Snímače polohy škrticí klapky 1-2 NepravděpodobnéP2135 Throttle Position Sensors 1-2 Not Plausible
P2138 Senzory polohy pedálu akcelerátoru (APP) 1-2 NepravděpodobnéP2138 Accelerator Pedal Position (APP) Sensors 1-2 Not Plausible
P2147 Válec 1 Vstřikovací vysokonapěťový řídicí obvodP2147 Cylinder 1 Injector High Control Circuit Low Voltage
P2148 Válec 1 Vstřikovací vysokonapěťový řídicí obvodP2148 Cylinder 1 Injector High Control Circuit High Voltage
P2150 Válec 2 Injektor Vysokého řídicího obvodu Nízké napětíP2150 Cylinder 2 Injector High Control Circuit Low Voltage
P2151 Válec 2 Vstřikovací vysokonapěťový řídicí obvodP2151 Cylinder 2 Injector High Control Circuit High Voltage
P2153 Válec 3 Injektor Vysokého řídicího obvodu Nízké napětíP2153 Cylinder 3 Injector High Control Circuit Low Voltage
P2154 Válec 3 Vstřikovač vysokého napětí řídicího obvoduP2154 Cylinder 3 Injector High Control Circuit High Voltage
P2156 Cylinder4 Injector High Control Circuit Low VoltageP2156 Cylinder4 Injector High Control Circuit Low Voltage
P2157 Cylinder4 Injector High Control Circuit High VoltageP2157 Cylinder4 Injector High Control Circuit High Voltage
P2176 Minimální poloha škrticí klapky nezjištěnaP2176 Minimum Throttle Position Not Learned
P2181 Výkon chladicího systému motoruP2181 Engine Cooling System Performance
P2227 Výkon senzoru barometrického tlaku (BARO).P2227 Barometric Pressure (BARO) Sensor Performance
P2228 Barometrický tlak (BARO) obvod snímače nízké napětíP2228 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Low Voltage
P2229 Barometrický tlak (BARO) obvod snímače vysokého napětíP2229 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit High Voltage
P2230 Obvod snímače barometrického tlaku (BARO) je nepravidelnýP2230 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Erratic
P2237 HO2S Snímač obvodu řízení proudu čerpadla 1P2237 HO2S Pump Current Control Circuit Sensor 1
P223C HO2S Snímač výkonu regulace proudu čerpadla 1P223C HO2S Pump Current Control Performance Sensor 1
P223E Referenční odpor HO2S mimo rozsah Snímač 1P223E HO2S Reference Resistance Out of Range Sensor 1
P2243 Snímač referenčního napětí HO2S obvodu 1P2243 HO2S Reference Voltage Circuit Sensor 1
P2251 HO2S snímač dolního referenčního okruhu 1P2251 HO2S Low Reference Circuit Sensor 1
P2261 Zaseknutý obtokový ventil turbodmychadlaP2261 Turbocharger Bypass Valve Stuck
P226D Poškozený substrát filtru pevných částicP226D Particulate Filter Deteriorated Substrate
P226D Poškozený substrát filtru pevných částicP226D Particulate Filter Deteriorated Substrate
P2270 Signál HO2S zaseknutý snímač chudé směsi 2P2270 HO2S Signal Stuck Lean Sensor 2
P2271 Snímač zaseknutého signálu HO2S 2P2271 HO2S Signal Stuck Rich Sensor 2
P228C Výkon regulace regulátoru tlaku paliva – nízký tlakP228C Fuel Pressure Regulator Control Performance – Low Pressure
P228C Výkon regulace regulátoru tlaku paliva – nízký tlakP228C Fuel Pressure Regulator Control Performance – Low Pressure
P228D Výkon řízení regulátoru tlaku paliva – vysoký tlakP228D Fuel Pressure Regulator Control Performance – High Pressure
P228D Výkon řízení regulátoru tlaku paliva – vysoký tlakP228D Fuel Pressure Regulator Control Performance – High Pressure
P22D9 Válec 1 Alternativní řídicí obvod vstřikovače palivaP22D9 Cylinder 1 Alternative Fuel Injector Control Circuit
P22DA Válec 1 Alternativní řídicí obvod vstřikovače paliva Nízké napětíP22DA Cylinder 1 Alternative Fuel Injector Control Circuit Low Voltage
P22DB Válec 1 Alternativní řídicí obvod vstřikovače paliva Vysoké napětíP22DB Cylinder 1 Alternative Fuel Injector Control Circuit High Voltage
P22DD Válec 2 Alternativní řídicí obvod vstřikovače palivaP22DD Cylinder 2 Alternative Fuel Injector Control Circuit
P22DE Válec 2 Alternativní řídicí obvod vstřikovače paliva Nízké napětíP22DE Cylinder 2 Alternative Fuel Injector Control Circuit Low Voltage
P22DF Válec 2 Alternativní řídicí obvod vstřikovače paliva Vysoké napětíP22DF Cylinder 2 Alternative Fuel Injector Control Circuit High Voltage
P22E1 Válec 3 Alternativní řídicí obvod vstřikovače palivaP22E1 Cylinder 3 Alternative Fuel Injector Control Circuit
P22E2 Válec 3 Alternativní řídicí obvod vstřikovače paliva Nízké napětíP22E2 Cylinder 3 Alternative Fuel Injector Control Circuit Low Voltage
P22E3 Válec 3 Alternativní řídicí obvod vstřikovače paliva Vysoké napětíP22E3 Cylinder 3 Alternative Fuel Injector Control Circuit High Voltage
P22E5 Válec 4 Alternativní řídicí obvod vstřikovače palivaP22E5 Cylinder 4 Alternative Fuel Injector Control Circuit
P22E6 Válec 4 Alternativní řídicí obvod vstřikovače paliva Nízké napětíP22E6 Cylinder 4 Alternative Fuel Injector Control Circuit Low Voltage
P22E7 Válec 4 Alternativní řídicí obvod vstřikovače paliva Vysoké napětíP22E7 Cylinder 4 Alternative Fuel Injector Control Circuit High Voltage
P2300 Nízké napětí řídicího obvodu zapalovací cívky 1P2300 Ignition Coil 1 Control Circuit Low Voltage
P2301 Vysokonapěťový řídicí obvod zapalovací cívky 1P2301 Ignition Coil 1 Control Circuit High Voltage
P2303 Nízké napětí řídicího obvodu zapalovací cívky 2P2303 Ignition Coil 2 Control Circuit Low Voltage
P240D Zjištěna netěsnost nízkotlakého systému alternativního palivaP240D Alternative Fuel Low Pressure System Leak Detected
P240E Zjištěna netěsnost vysokotlakého systému alternativního palivaP240E Alternative Fuel High Pressure System Leak Detected
P2452 Obvod snímače diferenciálního tlaku filtru pevných částicP2452 Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit
P2453 Výkon snímače diferenciálního tlaku filtru pevných částicP2453 Particulate Filter Differential Pressure Sensor Performance
P2454 Nízké napětí obvodu snímače diferenciálního tlaku filtru pevných částicP2454 Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Low Voltage
P2455 Filtr pevných částic Diferenční tlakový obvod snímače vysokého napětíP2455 Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit High Voltage
P2456 Obvod snímače diferenciálního tlaku filtru pevných částic přerušovanýP2456 Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2463 Filtr pevných částic Vysoká akumulace sazíP2463 Particulate Filter High Soot Accumulation
P2463 Nadměrná akumulace sazí ve filtru pevných částicP2463 Particulate Filter Soot Accumulation Excessive
P24A4 Nadměrná akumulace sazí ve filtru pevných částicP24A4 Particulate Filter Soot Accumulation Excessive
P24A4 Nadměrná akumulace sazí ve filtru pevných částicP24A4 Particulate Filter Soot Accumulation Excessive
P2537 Nízké napětí obvodu spínače zapalováníP2537 Ignition Accessory Switch Circuit Low Voltage
P2544 Požadavek na přenos točivého momentu Počítadlo zpráv chybnéP2544Transmission Torque Request Signal Message Counter Incorrect
P25A5 Výkon přepínače voliče palivového režimuP25A5 Fuel Mode Selector Switch Performance
P25A6 Nízký obvod spínače voliče režimu palivaP25A6 Fuel Mode Selector Switch Circuit Low
P25A7 Obvod přepínače režimu paliva HighP25A7 Fuel Mode Selector Switch Circuit High
P25BE Řídicí obvod deaktivace alternativního palivaP25BE Alternative Fuel Disable Control Circuit
P25BF Vysoké napětí řídicího obvodu deaktivace alternativního palivaP25BF Alternative Fuel Disable Control Circuit High Voltage
P25C0 Nízké napětí řídicího obvodu deaktivace alternativního palivaP25C0 Alternative Fuel Disable Control Circuit Low Voltage
P25C2 Alternativní palivo deaktivace signálního obvodu Vysoké napětíP25C2 Alternative Fuel Disable Signal Circuit High Voltage
P25C3 Nízké napětí signálního obvodu deaktivace alternativního palivaP25C3 Alternative Fuel Disable Signal Circuit Low Voltage
P2615 Výstupní obvod signálu polohy vačkového hřídele nízké napětíP2615 Camshaft Position Signal Output Circuit Low Voltage
P2616 Výstupní obvod signálu polohy vačkového hřídele Vysoké napětíP2616 Camshaft Position Signal Output Circuit High Voltage
P2618 Výstupní obvod signálu polohy klikového hřídele nízké napětíP2618 Crankshaft Position Signal Output Circuit Low Voltage
P2619 Výstupní obvod signálu polohy klikového hřídele Vysoké napětíP2619 Crankshaft Position Signal Output Circuit High Voltage
P2626 HO2S Snímač obvodu seřízení proudu čerpadla 1P2626 HO2S Pump Current Trim Circuit Sensor 1
P262B Výkon časovače vypnutí řídicího modulu (ECM)P262B Control Module Power Off Timer Performance(ECM)
P2635 Průtok palivového čerpadlaP2635 Fuel Pump Flow Performance
P263A Nízké napětí řídicího obvodu kontrolky poruchy (MIL).P263A Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Low Voltage
P263B Kontrolka poruchy (MIL) řídicího obvodu Vysoké napětíP263B Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit High Voltage
P26B3 Zaseknutý elektromagnetický uzavírací ventil vysokého tlaku palivaP26B3 High Pressure Fuel Cut-Off Solenoid Valve Stuck Off
P26E4 Ovládací obvod relé pastorku pohonu spouštěčeP26E4 Starter Drive Pinion Relay Control Circuit
P26E5 Nízké napětí řídicího obvodu relé pastorku spouštěčeP26E5 Starter Drive Pinion Relay Control Circuit Low Voltage
P26E6 Ovládací obvod relé pastorku spouštěče Vysoké napětíP26E6 Starter Drive Pinion Relay Control Circuit High Voltage
P2A23 Uzavírací solenoidový ventil 2 alternativní palivové nádrže zaseknutýP2A23 Alternative Fuel Tank Cut-Off Solenoid Valve 2 Stuck Off
P2A9D Alternativní palivový vysokotlaký systém Detekován malý únikP2A9D Alternative Fuel High Pressure System Small Leak Detected
P2B00 Válec 1 vstřikovací pulzní výkonP2B00 Cylinder 1 Injection Pulse Performance
P2B01 Válec 2 vstřikovací pulzní výkonP2B01 Cylinder 2 Injection Pulse Performance
P2B02 Válec 3 vstřikovací pulzní výkonP2B02 Cylinder 3 Injection Pulse Performance
P2B03 Válec 4 vstřikovací pulzní výkonP2B03 Cylinder 4 Injection Pulse Performance
P2B95 Výkon vstřikovacího pulsu během studeného startuP2B95 Injection Pulse Performance During Cold Start
P2B96 Injection Pulse PerformanceP2B96 Injection Pulse Performance
P2BB3 Výkon zpětné vazby palivového čerpadlaP2BB3 Fuel Pump Feedback Performance
P2BB3 Výkon zpětné vazby palivového čerpadlaP2BB3 Fuel Pump Feedback Performance
P2C1E Výkon regulátoru tlaku paliva při studeném startuP2C1E Cold Start Fuel Pressure Regulator Performance
P2C1F Výkon regulátoru tlaku paliva při studeném startu – nízký tlakP2C1F Cold Start Fuel Pressure Regulator Control Performance – Low Pressure
P2C20 Výkon regulátoru tlaku paliva při studeném startu – vysoký tlakP2C20 Cold Start Fuel Pressure Regulator Control Performance – High Pressure
P30B4 NOx Snímač 1 Signál Zpráva Čítač nesprávnýP30B4 NOx Sensor 1 Signal Message Counter Incorrect
P30B5 NOx Snímač 2 Signál Zpráva Čítač nesprávnýP30B5 NOx Sensor 2 Signal Message Counter Incorrect
P30BC Stavový signál řídicího modulu snímače pevných částic Počítadlo zpráv NesprávnéP30BC Particulate Matter Sensor Control Module Status Signal Message Counter Incorrect
P30BD Prevence zhasnutí motoru Aktivní signál počítadla zpráv NesprávnéP30BD Engine Stall Prevention Active Signal Message Counter Incorrect
P30D2 Požadavek na točivý moment systému tempomatu je příliš vysokýP30D2 Cruise Control System Torque Request Too High
P30D4Výkon ovládání vstřikovačeP30D4 Injector Control Performance
P30D4 Výkon ovládání vstřikovačeP30D4 Injector Control Performance
P30D5 NOx Senzor 3 Signál Zpráva Čítač nesprávnýP30D5 NOx Sensor 3 Signal Message Counter Incorrect
P30DE Snímač tlaku palivové lišty 2 Počítadlo hlášení signálu NesprávnéP30DE Fuel Rail Pressure Sensor 2 Signal Message Counter Incorrect