Technické data Opel Astra J – Servisní plán 1.4 Turbo 88kW a 103kW

 

Zde najdete informace o servisních intervalech k motorizaci 1.4 Turbo a to pro 88kW (A14NEL / B14NEL) a 103kW (A14NET / B14NET), která je totožná. Za případné odchylky neručím.

V servisních intervalech není nikde zmíňka o výměně řetězu (rozvodu). Na dotaz v Oplu, jsem dostal odpověď že se to liší dle roku výroby a je to cca 150 000km (případně 8 – 10let).

POZOR !!!! V roce 2018 se Opel rozhodl u motoru A14NEL / B14NEL a A14NET / B14NET změnit interval výměny svíček z 10 let (120 000km) na 4 roky (60 000km), jak tomu je u atmosferických motorů.

Na dotaz, proč se tak stalo, autorizovaný servis nedokáže objektivně odpovědět. Na to jaké svíčky tento motor má a jejich cena (japonské svíčky) je o mnohem vyší, tak podle automechaniku se jedná jen o to z lidí vytáhnout finance. Ze zkušeností majtelů tohoto motoru a to roky výroky 2011, vesměs měni svíčky ve 100 000km a v naprosté pohodě.

Proto v servisním plánu ponechávám údaj 10 let / 120 000km a je to na zvážení každého.

Servisní prohlídka : 1 / 3 / 5 letech

Kód Popis OK / NOK
1 Kontrola kontrolních a signalizačních zařízení, osvětlení a airbagů, kontrpla zámku řazení a zapalování  
3 Kontrola a seřízení stiračů, odstřikovačů skel, odstřikočaků světlometů  
4 Kontrola a úprava hladiny chladící kapaliny, nemrznoucí kapaliny, zapsání teploty, do které systém chrání před zamrznutím, do servisní knížky (políčko pro potvrzení), kontrola těstnosti a upevnění hadis s vodou. 1) V případě dolívání a nebo výměny: barva tvětle oranžová.  
4a Kontrola a úprava hladiny brzdové kapaliny. V případě potřeby provést dolití. 1)  
4b Kontrola pevného dotažení svorek akumulátoru a oka akumulátoru.  
14 Výměna motorového oleje a olejového filtru. Kvalita DEXOS2 / Viskozita: 5W-30, 5W-40 / Množství náplně: 4,00lit. / Utahovací moment – filtru 22 – 25 Nm  
15b © Plynový filtr LPG výměna. / ročně 30 000km / Pro Polsko a Turesko – 15 000Km  
18a Vizuálně zkontrolovat funkci ruční brzdy na třmenu brzdy, případně vyměnit.  
19 Povrch karoserie (podvozek – kontrola protikorozní ochrany, poškození poznačit do servisní knížky).  
20 Pohledová kontrola předních a zadních brzd.  
23 Pohledová kontrola těstnosti motoru, převodovky (AT / MT), kompresoru klimatizace.  
26 Pohledová kontrola manžet řízení, spojovacích tyčí řízení, hnacích hřídelů, kontrola hlavice spojovací tyče řízení a nosného kloubu.  
29 Uvolnění upevněnní kol, dotažení na utahovací moment, kontrola stavu pneumatik, kontrola a úpravahuštění pneumatik (včetně rezervního kola nebo systému pro huštění pneumatik). 2) 3)Utahovací moment: 140 Nm.  
31 Namazat systém Flex Fix  
32 Zkušební jízda, závěrečná kontrola (kontrola zámku řízení a zapalování, přístrojů a kontrolních svítilen, celková kontrola brzdového systému, řízení, klimatizace, motoru, karoserie a podvozku), reset indikace servisních intervalů.  
33 © Kontrola emisí výfukových plynů. Poprvé po 3 letech, potom každé 2 roky.  
33a © Kontrola emisí výfukových plynů u vozidel určených pro přepravu osob v rámci podnikatelské činnosti, vozidla taxislužby, zdravotni. Služby, půjčoven apod. Každý rok  
  Zkontrolujte, zda byly provedeny některé nedokončené dodatečné práce / kampaně, které výrobce vozidla zahájil v rámci prohlídky. V případě potřeby odkažte zákazníka na autorizovaného partnera Opel / Wouxholl, který může tyto dodatečné práce / kampaně provést.  
  Zkontrolujte datum uzplynití služby mobility a zákazníka upozorněte na výhody jejiho prodloužení.  
        
Za stížených provozních podmínek a specificky podle příslušné země se intervaly krátí.  
Pohhledová kontrola = bez demontáže montážních dílů a obložení  
     
© Více práce  
1) V případě příliš velké ztráty nebo netěstnosti: po dohodě se zákazníkem následné práce.  
2) kontrola, zda je sada celá.  
3) Kužel kolového šroubu při monáži nemazat.  

 

Servisní prohlídka : 2 / 6 / 10 letech

Kód Popis OK / NOK
1 Kontrola kontrolních a signalizačních zařízení, osvětlení a airbagů, kontrpla zámku řazení a zapalování  
2 Rádiové dálkové ovládání, výměna baterií, pozor na druhý klíč !  
3 Kontrola a seřízení stiračů, odstřikovačů skel, odstřikočaků světlometů  
4 Kontrola a úprava hladiny chladící kapaliny, nemrznoucí kapaliny, zapsání teploty, do které systém chrání před zamrznutím, do servisní knížky (políčko pro potvrzení), kontrola těstnosti a upevnění hadis s vodou. 1) V případě dolívání a nebo výměny: barva tvětle oranžová.  
4b Kontrola pevného dotažení svorek akumulátoru a oka akumulátoru.  
6 Výměna miKročističe vzduchu (pylového filtru) nebo filtru s aktivním uhlím  
Výměna zapalovacích svíček. Utahovačí moment : 20-25Nm / benzín = 8let nebo 120 000km / LPG = 4 roky nebo 60 000km  
9 Vizuální kontrola drážkovaného klinového řemene. Každých 2 let.  
9a © Výměna drážkovaného klinového řemene. Každých 6 let / 120 000km.  
14 Výměna motorového oleje a olejového filtru. Kvalita DEXOS2 / Viskozita: 5W-30, 5W-40 / Množství náplně: 4,00lit. / Utahovací moment – filtru 22 – 25 Nm  
15b © Plynový filtr LPG výměna. / ročně 30 000km / Pro Polsko a Turesko – 15 000Km  
18 Kontrola a seřízení ruční brzdy (kola bez zatížení); Pohledová kontrola zavěšení a pružení předních / zadních kol, brzdových potrubí, brzdových tlakových hadic, palivových potrubí, regulace světlé výšky a výfukové soustavy.  
18a Vizuálně zkontrolovat funkci ruční brzdy na třmenu brzdy, případně vyměnit.  
19 Povrch karoserie (podvozek – kontrola protikorozní ochrany, poškození poznačit do servisní knížky).  
20 Pohledová kontrola předních a zadních brzd.  
23 Pohledová kontrola těstnosti motoru, převodovky (AT / MT), kompresoru klimatizace.  
26 Pohledová kontrola manžet řízení, spojovacích tyčí řízení, hnacích hřídelů, kontrola hlavice spojovací tyče řízení a nosného kloubu.  
27 © Výměna brzdové kapaliny a spojkové kapaliny (MTA). Kvalita DOT +4  
29 Uvolnění upevněnní kol, dotažení na utahovací moment, kontrola stavu pneumatik, kontrola a úpravahuštění pneumatik (včetně rezervního kola nebo systému pro huštění pneumatik). 2) 3)Utahovací moment: 140 Nm.  
29a Pohledová kontrola lékarníčky, výstražné vesty.  
30 Kontrola a seřízení světlometů (včetně přídavných světlometů)  
31 Namazat systém Flex Fix  
32 Zkušební jízda, závěrečná kontrola (kontrola zámku řízení a zapalování, přístrojů a kontrolních svítilen, celková kontrola brzdového systému, řízení, klimatizace, motoru, karoserie a podvozku), reset indikace servisních intervalů.  
  Zkontrolujte, zda byly provedeny některé nedokončené dodatečné práce / kampaně, které výrobce vozidla zahájil v rámci prohlídky. V případě potřeby odkažte zákazníka na autorizovaného partnera Opel / Wouxholl, který může tyto dodatečné práce / kampaně provést.  
  Zkontrolujte datum uzplynití služby mobility a zákazníka upozorněte na výhody jejiho prodloužení.  
     
Za stížených provozních podmínek a specificky podle příslušné země se intervaly krátí.  
Pohhledová kontrola = bez demontáže montážních dílů a obložení  
     
© Více práce  
1) V případě příliš velké ztráty nebo netěstnosti: po dohodě se zákazníkem následné práce.  
2) kontrola, zda je sada celá.  
3) Kužel kolového šroubu při monáži nemazat.  
4) Kontrola zda je k dispozici v příslušné schránce, kontrola neporušitelnosti a doby použitelnosti.  

 

Servisní prohlídka : 4 / 8 / 12 letech

Kód Popis OK / NOK
1 Kontrola kontrolních a signalizačních zařízení, osvětlení a airbagů, kontrpla zámku řazení a zapalování  
2 Rádiové dálkové ovládání, výměna baterií, pozor na druhý klíč !  
3 Kontrola a seřízení stiračů, odstřikovačů skel, odstřikočaků světlometů  
4 Kontrola a úprava hladiny chladící kapaliny, nemrznoucí kapaliny, zapsání teploty, do které systém chrání před zamrznutím, do servisní knížky (políčko pro potvrzení), kontrola těstnosti a upevnění hadis s vodou. 1) V případě dolívání a nebo výměny: barva tvětle oranžová.  
4b Kontrola pevného dotažení svorek akumulátoru a oka akumulátoru.  
6 Výměna miKročističe vzduchu (pylového filtru) nebo filtru s aktivním uhlím  
7 Výměna vložky čističe vzduchu.  
Výměna zapalovacích svíček. Utahovačí moment : 20-25Nm / benzín = 8let nebo 120 000km / LPG = 4 roky nebo 60 000km  
9 Vizuální kontrola drážkovaného klinového řemene. Každých 2 let.  
9a © Výměna drážkovaného klinového řemene. Každých 6 let.  
14 Výměna motorového oleje a olejového filtru. Kvalita DEXOS2 / Viskozita: 5W-30, 5W-40 / Množství náplně: 4,00lit. / Utahovací moment – filtru 22 – 25 Nm  
15b © Plynový filtr LPG výměna. / ročně 30 000km / Pro Polsko a Turesko – 15 000Km  
18a Vizuálně zkontrolovat funkci ruční brzdy na třmenu brzdy, případně vyměnit.  
19 Povrch karoserie (podvozek – kontrola protikorozní ochrany, poškození poznačit do servisní knížky).  
20 Pohledová kontrola předních a zadních brzd.  
23 Pohledová kontrola těstnosti motoru, převodovky (AT / MT), kompresoru klimatizace.  
26 Pohledová kontrola manžet řízení, spojovacích tyčí řízení, hnacích hřídelů, kontrola hlavice spojovací tyče řízení a nosného kloubu.  
27 © Výměna brzdové kapaliny a spojkové kapaliny (MTA). Kvalita DOT +4  
29 Uvolnění upevněnní kol, dotažení na utahovací moment, kontrola stavu pneumatik, kontrola a úpravahuštění pneumatik (včetně rezervního kola nebo systému pro huštění pneumatik). 2) 3)Utahovací moment: 140 Nm.  
30 Kontrola a seřízení světlometů (včetně přídavných světlometů)  
31 Namazat systém Flex Fix  
32 Zkušební jízda, závěrečná kontrola (kontrola zámku řízení a zapalování, přístrojů a kontrolních svítilen, celková kontrola brzdového systému, řízení, klimatizace, motoru, karoserie a podvozku), reset indikace servisních intervalů.  
  Zkontrolujte, zda byly provedeny některé nedokončené dodatečné práce / kampaně, které výrobce vozidla zahájil v rámci prohlídky. V případě potřeby odkažte zákazníka na autorizovaného partnera Opel / Wouxholl, který může tyto dodatečné práce / kampaně provést.  
  Zkontrolujte datum uzplynití služby mobility a zákazníka upozorněte na výhody jejiho prodloužení.  
     
Za stížených provozních podmínek a specificky podle příslušné země se intervaly krátí.  
Pohhledová kontrola = bez demontáže montážních dílů a obložení  
     
© Více práce  
1) V případě příliš velké ztráty nebo netěstnosti: po dohodě se zákazníkem následné práce.  
2) kontrola, zda je sada celá.  
3) Kužel kolového šroubu při monáži nemazat.