Krátké pokračování v deníku Astry J 2021. Kde informuji na čem momentálně jsem pracoval a co řešil.

Deník Astry J – 2021